Multifunksjonsinstrumenter for komfort og inneklima målinger

For å sikre et behagelig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametere, dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet, CO2.
Til dette kan bruker benytte flere enkeltinstrument eller kun et instrument. Vi kaller dette et multifunksjonsinstrument.

Vi har over år opparbeidet god kunnskap om dette området og sammen med Testo kan vi levere kunnskap og tyske kvalitets instrument og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrument med smarte beregningsfunksjoner som garanterer nøyaktige måleresultat. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring (en person) som gjør at du hurtig kommer i drift.

 Testo 400Testo 440 dPTesto 440Testo 435-4Testo 435-2
FunksjonTesto 400Testo 440 dPTesto 440Testo 435-4Testo 435-2
Følerkontakt4 digitale(Bluetooth), 2x TUC 2x TC type K, differensialtrykk2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K, diffrensialtrykk2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K1x analog(kablet), 1xTC type K, diffrensialtrykk1x analog(kablet), 1xTC type K
Integrert differansetrykksensor
Kablet føler (digital, type K, NTC)
Digital

Digital

Digital

Analog

Analog
Trådløse følere
Med Bluetooth

Med Bluetooth

Med Bluetooth

Valgbare radiofølere

Valgbare radiofølere
Intelligent kalibreringskonsept Kun følere trenger bli kalibrert, instrumentet kan brukes kontinuerlig
Internt minne
2 GB (tilsvarer ca.1,000,000 avlesninger)

Opp til 7500 måleprotokoller

Opp til 7500 måleprotokoller

Programvare brukes for å lese målte verdier

Programvare brukes for å lese målte verdier
Overføring av måleprotokoll til datamaskin
Programvare for analyse, lagring og dokumentering av måledata
Personlige måleprotokoll med mulighet for egen logo
Valgbar måleprotokollprinter
Ferdige målemenyer
Luftmengdemåling
Luftmengdemåling i henhold til EN 12599(inkludert måleusikkerhet)
Pitotrørmålinger
Ventilasjonsutløpmåling med trakt
Luftmengdemåling med K-faktor (differensialtrykk)
Turbulensmåling i henhold til EN 7730
Ikke trekknivå

Ikke trekknivå
WBGT-måling i henhold til DIN 33403 og ISO 7243
PMV/PDD-målinger i henhold til ISO 7730
NET-målinger i henhold til EN 33403
Mugg oppdagelse
Entalpi
Fargedisplay