Mål og analyser inneklimaet med et enkelt instrument

 

For å sikre et behagelig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametere. Dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet og  CO2. Disse størrelsene kan måles med flere individuelle instrumenter eller med et enkelt såkalt multifunksjonsinstrument.

Sammen med Testo har vi opparbeidet god kunnskap om inneklima over mange år. Derfor kan vi sammen levere kunnskap og kvalitetsinstrumenter og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrumentet med smarte beregningsfunksjoner som garanterer deg nøyaktige måleresultater. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring som gjør at du hurtig kommer i drift.    

Sammenligning av mulitifunksjonsinstrumenter

Funksjon Testo 400 Testo 440 dP Testo 440 Testo 435-4 Testo 435-2
Følerkontakt 4 digitale(Bluetooth), 2x TUC 2x TC type K, differensialtrykk 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K, diffrensialtrykk 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K 1x analog(kablet), 1xTC type K, diffrensialtrykk 1x analog(kablet), 1xTC type K
Integrert differansetrykksensor
Kablet føler (digital, type K, NTC) ✅ Digital ✅ Digital ✅ Digital ✅ Analog ✅ Analog
Trådløse følere ✅ Med Bluetooth ✅ Med Bluetooth ✅ Med Bluetooth ✅ Valgbare radiofølere ✅ Valgbare radiofølere
Intelligent kalibreringskonsept Kun følere trenger bli kalibrert, instrumentet kan brukes kontinuerlig
Internt minne ✅ 2 GB (tilsvarer ca.1,000,000 avlesninger) ✅ Opp til 7500 måleprotokoller ✅ Opp til 7500 måleprotokoller ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier
Overføring av måleprotokoll til datamaskin
Programvare for analyse, lagring og dokumentering av måledata
Personlige måleprotokoll med mulighet for egen logo
Valgbar måleprotokollprinter
Ferdige målemenyer
Luftmengdemåling
Luftmengdemåling i henhold til EN 12599(inkludert måleusikkerhet)
Pitotrørmålinger
Ventilasjonsutløpmåling med trakt
Luftmengdemåling med K-faktor (differensialtrykk)
Turbulensmåling i henhold til EN 7730 ✅ Ikke trekknivå ✅ Ikke trekknivå
WBGT-måling i henhold til DIN 33403 og ISO 7243
PMV/PDD-målinger i henhold til ISO 7730
NET-målinger i henhold til EN 33403
Mugg oppdagelse
Entalpi
Fargedisplay
Filter

 

Maks °C
Min °C
Bluetooth
IP-klasse
3895,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4401-1
9295,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4405
6995,00kr eks. mva
Varenr: 0440 0073
9595,00kr eks. mva
Varenr: 0440 0275
11990,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
9990,00kr eks. mva
Varenr: 0900 4401
6775,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4401
13500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_MS
13750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
18750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4410
19820,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4408
34950,00kr eks. mva
Varenr: 0440 4404
11950,00kr eks. mva
Varenr: 0900 4402
5750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4404
7560,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4402
3955,00kr eks. mva
Varenr: 0635 9430
8720,00kr eks. mva
Varenr: 0635 9370
3640,00kr eks. mva
Varenr: 0635 9532
6290,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1551
5870,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1552
4995,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1550
3095,00kr eks. mva
Varenr: 0618 7072
3095,00kr eks. mva
Varenr: 0618 0072
1185,00kr eks. mva
Varenr: 0636 9730
1875,00kr eks. mva
Varenr: 0636 9732
2320,00kr eks. mva
Varenr: 0636 9731
3495,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1270
4235,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1272
4645,00kr eks. mva
Varenr: 0632 1271
3790,00kr eks. mva
Varenr: 0635 2345