Engangsloggere for temperaturmåling

For overvåking av temperatursensitive forsendelser langs hele kjølekjeden kan du bruk disse micro loggere for engangsbruk. Dataloggere er utstyrt med en integrert USB-port og PDF-generator for dokumentering. Med sin kompakte størrelse vil  dataloggere passe i enhver emballasje.
Meget godt egnet for stikkprøver, kontroll og dokumentasjon av transportert vare.

Enten du jobber med næringsmidler eller medisiner: Begge produktgrupper har et bestemt kjølebehov under transport og kjølekjeden mellom produsenten og den endelige forbrukeren kan under ingen omstendigheter bli brutt. Brudd på kvalitetsrutiner, økonomiske tap eller alvorlig skade på helsen til sluttbruker eller pasienten kan være konsekvensen. Med data loggere som f.eks. testo 184 kan du overvåke hvert trinn i kjølekjeden. Loggerne reiser på dine vegne i frakt og lasterom, overvåker temperaturer under transport av følsomme varer på jernbane, i luften eller på veien.

295,00kr eks. mva
Varenr: S1V2
480,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1841
605,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1842