Høypresisjons fuktighetsføler & temperaturføler med fast kabel

For målinger i rentrom og laboratorier og kritiske prosesser innen farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og matindustrien, samt i lagring, kjøle- og arbeidsrom eller i klimaanlegg/ventilasjonskanaler: bruk høy-presisjons fuktighet/temperaturføleren (med den kompatible måleinstrument) for å måle relativ fuktighet og lufttemperatur.

  • Intuitiv: strukturert målemeny for langsiktig måling og parallell bestemmelse av relativ fuktighet og lufttemperatur i innendørs områder
  • Nøyaktig: Utfør fuktighetsmålinger med en nøyaktighet på ± (0,6% RF + 0,7% m.v.) i området mellom 0 og 90% RF, beregning av våttemperatur, duggpunkt og absolutt fuktighet
  • Praktisk: Universelt håndtak som enkelt kan kobles til alle følerhoder
  • Intelligent kalibreringskonsept

6785,00kr eks. mva