Temperaturtransmittere for hode- og skinnemontering

Her finner du både sløyfematede, med separat driftsspenning temperaturtransmittere og Ex modeller

Temperatur transmittere brukes fremfor alt i industrien. De ble utviklet for å muliggjøre omdanning av temperaturavhengig spenning eller motstandsendringer til andre utgangssignaler. Dette inkluderer 4-20 mA eller 0-10 V signaler. Disse standardiserte signalene kan da leses av andre elektroniske instrumenter. Overføringen er pålitelig og rask og kan også utføres over lengre avstander. Utviklingen av temperatur transmittere har gjort målingen betydelig lettere. Måleverdiene ble tidligere overført via kabel. Det var ikke mulig å behandle dem til senere. Det er en rekke punkter som kan være av interesse når det kommer til å velge en modell for industriell bruk: integrerte fuktighets sensorer. Dette kan være langtids målinger, målenøyaktighet, analoge utganger, integrert fuktighetsmålinger.