Termografiinstrumenter

Testo, som er en ledende produsent av termografikamera, har utviklet løsninger innen termografi som SuperResolution, SiteRecognition og panoramafunksjon. Dette kommer deg tilgode i form av topp kvalitet til akseptable priser. Alle objekter som har en temperatur over det absolutte nullpunkt (0 Kelvin= -277,15 grader C avgir infrarød stråling. Denne strålingen er usynlig for det menneskelige øye. Et varmebildekamera måler den langbølgede IR - strålingen som mottas i synsfeltet. Ved hjelp av dette beregnes temperaturen på måleobjektet. Beregningsfaktorene når det gjelder emisjonsfaktor på måleobjektets overflate og kompensasjonen for den reflekterende temperaturen (RTC), er begge variabler som angis manuelt i varmebildekameraet. Hver piksel representerer et varmepunkt i displayet, som et fargebilde. Termografering er en passiv, berøringsfri målemetode. Kun overflate måles og det er derfor ikke mulig å se inn i eller gjennom objektet med denne metoden. Emisjonsfaktoren er et mål på materialets egenskap til å emittere (sende ut) infrarød stråling. Emisjonsfaktoren er avhengig av overflaten. Reflektans er et mål på materialets mulighet for å reflektere infrarød stråling. Transmittans er et mål på hvordan materialet transmitterer (slippe igjennom) infrarød stråling. Testo har en produkt serie av termografikameraer som er i kontinuerlig endring og utvikling. Våre siste produkter benytter App-løsninger til din telefon hvor også andre instrument kan kobles til og du blir mer effektiv.
Filtrer