Termografikamera

Den termiske bildebehandleren - ditt nye favorittverktøy. Vi har termografikamera for de aller fleste formål! Måleinstrumentet for alle bruksområder: det er knapt noe måleinstrumenter som er like allsidige som et termografi kamera. Du får en visualisering av temperaturer ved hjelp av termografi som forenkler arbeidet, dette inkluderer følgende: Når arbeider med byggningsmasse, hjelper et Testo termisk kamera deg med å oppdage termiske broer og konstruksjonsfeil. Innen varmeteknikk kan du bruke termografi for å sjekke at gulvvarme fungerer som den skal, eller for deteksjon av lekkasjer. Ved vedlikehold gjør et termisk kamera at du kan se slitasje før systemene svikter. Profesjonell deteksjon av muggrisiko med Testo termografikamera. Den nøyaktige visualiseringen av muggfare er av stor betydning i bygningsdiagnosen, da manglende eller unøyaktige analyser kan forårsake skade med alvorlige konsekvenser. For å unngå denne risikoen, må potensielle risikoflekker identifiseres så nøyaktig som mulig. Med en termisk avbildning og en trådløs fuktighetssonde fra Testo kan du gjøre dette profesjonelt, enkelt og absolutt pålitelig. Bygningsanalyse og energikonsultasjon I en energikonsultasjon får du ikke alltid sjansen til å inspisere drømmeslott. Men bygningsanalyse og energikonsultasjon på et bolighus uten en termisk avbildning er ikke lenger en god løsning. For bare med termografi kan svake punkter, skjulte lekkasjer og feil i bygningen visualiseres effektivtog på et øyeblikk. Termiske bilder fra gir deg ekstra støtte som inkludert: • Termiske bilder med god kontrast • Evaluering av muggrisiko i henhold til trafikklysprinsippet • Streaming av termiske bilder til mobile slutt løsninger • Intuitiv dokumentasjon • Støtte når du avbilder større objekter • Fleksibilitet med utskiftbare linser Sørg for bygningseffektivitet og komfort med måleløsninger fra Testo Driftskostnader, energiforbruk, brukerkomfort: Som anleggssjef må du følge med på en rekke ting. Samtidig må du også øke effektiviteten til systemer og prosesser. Hvordan virker det? Med riktig måleteknologi for alle tekniske administrasjonsoppgaver. I forbindelse med en skreddersydd tjeneste som gir deg den støtten du trenger. Hos Testo får du begge deler: presisjonsmåle teknologi og en omfattende service, alt fra en leverandør. For effektivt justerte anlegg og mer effektivt arbeid Lekkasjedeteksjon med et termisk bilde Kontroll av varmesystemer, gjør skjulte vannrør synlige og finn lekkasjer - for alle disse utfordringene trenger du pålitelige verktøy. Verktøy som pro termiske bilder fra Testo.Våre kameraer er produsert i Tyskland, skiller seg ut takket være merkekvalitet.
Filtrer