Innstikktermometer

Den professionelle linjen består blandt andet af termometer med føler – det kan være en innstikningsføler, hvor du stikker en føler inn i objektet, som skal måles. Det sikrer den samme, nøyaktige måling hver gang. Temperaturmålere med innstikkføler er kun ment for å måle f.eks. kjernetemperaturer i ønsket produkt. Innstikkfølere er ikke egnet for å måle temperatur i luft. Da vil sensoren konstant søke rett temperatur og det vil ta lang tid før en temperatur kommer opp i displayet. De fleste av våre innstikkfølere bruker fra 10 sekunder på å definere riktig temperatur i f.eks. vann. Viktig er at temperaturmåleren har den temperaturen der det skal måles. Mulig feilkilde er hvis f.eks. føleren ligger i et kjølerom og instrumentet kommer fra en varmere temperatur. Dette er en grunn til feilmåling.

415,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1113
1950,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1085
300,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1110
495,00kr eks. mva
Varenr: 0900 0530
5695,00kr eks. mva
Varenr: 0440 0073
720,00kr eks. mva
Varenr: 0560 8311
950,00kr eks. mva
Varenr: 0560 8312
1635,00kr eks. mva
Varenr: 0560 8314
1950,00kr eks. mva
Varenr: 0563 8284