Vingehjulsfølerhode (ø 100mm) plug-in

  • Flere applikasjoner, mindre utstyr: Hvis du allerede har en av våre følere med et universelt håndtak, kan du enkelt utvide din portefølje av følere med dette vingehjulsfølerhodet(100mm).
  • Intuitiv: Parallell bestemmelse av lufthastighet, luftmengde og relativ fuktighet
  • Praktisk: bare å kople følerhodet på det uttrekkbare teleskopet for lufthastighetsfølere – og bruke adapteren for å feste dem til den universelle håndtak med Bluetooth eller kabel (tilgjengelig for bestilling separat)
  • Presis: få riktig resultat i løpet av kort tid, selv i turbulent luftstrøm – ved hjelp av tilleggsutstyret trakt og luftstrømsutretter
  • Intelligent kalibreringskonsept: send kun følerhodet for kalibrering

4820,00kr eks. mva