Globetermometer

Globetermometer måler operativ temperatur. Det vil si menneskers opplevde temperatur. Den beregnes som middelverdien av luftens temperatur og strålingstemperaturen fra omgivelsene.

Temperatur, fukt og trekk er viktig for kroppens varmebalanse

De viktigste forholdene for kroppens varmebalanse er: Lufttemperatur, middelstrålingstemperatur (gjennomsnittet av varmestrålingen fra alle overflater rundt oss), lufthastighet (trekk) og aktivitetsnivå, bekledning og oppholdstid i miljøet.

Med en globetermometer kan du måle operativ temperatur og utføre nødvendige endringer for å oppnå godkjente krav til arbeidsmiljø.

Filter

 

Maks °C
Min °C