Termostrips

Selvklebende temperaturstrips som endrer farge når temperaturen overstiger en bestemt verdi. Dette gjør dem ideelle for å overvåke temperaturen av produkter og prosesser der temperaturen ikke skal overstige en viss grense, dvs. for flytting eller små gjenstander som kretskort, for langsiktig overvåking av lager, transport, temperaturer i laboratorier, generelt områder hvor det er vanskelig å utføre vanlige overflatemålinger.

Hvordan brukes termostrips?

Temperatur strimler er tilgjengelig i hefter på 10. Termostripsen festes på objektet du ønsker å måle.

Stipsen har en temperaturskala, som er oppdelt i små hvite felter. Så snart en bestemt temperatur er blitt overskredet, endrer strimmel farge i løpet av 2 til 3 sekunder i de aktuelle boksene.