Trykktesting

Trykktesting ustyret brukes til å måle lufttetthet av bygninger får å finne eventuelle luftlekkasjer. Den kan også brukes til å måle luftstrømmen mellom byggesoner.

Hva er hensikten med en luftport?

En luftdør eller luftport er en enhet som brukes for å hindre luft eller forurensninger fra å bevege seg fra en åpen plass til en annen. Den mest vanlige bruken er en nedadvendte vifter montert over en inngang til en bygning, eller en åpning mellom to områder med forskjellige temperaturer, typisk ved innganger til butikker.

Test av luftlekkasjer

Mange eiendommer har luftlekkasjer, ofte uten at man er klar over det hvilket resulterer i økte utgifter i oppvarming, redusert komfort og økt risiko for at råte og soppvekst gjennom at kondes skapes når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen.

Krav til tetthet i nye boliger

I nyere hus er det krav om at lekkasjetallet ikke skal overstige en gitt verdi for hus og leiligheter (ref. Byggtekniske forskrifter, TEK10), målt ved luftutskiftninger per time.

Utstyret brukes sammen med termokamera som enkelt vil kunne påvise hvor luftlekkasjen har oppstått

Filter

 

Oppløsning PX
Oppløsning Superresolution
Synsfelt