Testo Saveris 2 - WiFi Datalogger

Alle måleverdier er alltid tilgjengelige for deg på alle dine enheter.

Med datataloggerne i testo Saveris 2-serien overføres måleverdier til Testos gratis skytjeneste via ditt eget WiFi-nettverk. Alarmer får du via e-post eller SMS. Serien gir deg allsidige, brukervennlige og pålitelige dataloggere. Saveris 2 overvåker, dokumenterer og sender alarmer automatisk ved feil under produksjon, lagring og transport.

Med en lagringskapasitet på 10 000 måleverdier i internminnet behøver du ikke å bekymre deg. Saveris 2 kan blant annet brukes til å overvåke temperatur og fuktig i lager, kjølerom, kjøleskap og kontorlokaler. Sikkerheten i systemet er spesielt utviklet for optimal sikkerhet for industrier som blant annet farmasi og næringsmidler.

Alle produkter

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse