Testo Saveris 2

Overvåkingssystem for temperatur og fuktighet. Saveris overvåker, dokumenterer og alarmerer automatisk ved feil under produksjon, lagring og transport.
 Saveris er utviklet for optimal sikkerhet i kravstore industrier som farmasi, næringsmidler, forsvar etc. Med Testo Saveris2 lagres data i en nettsky og du kan laste ned din data, sette opp/endre systemet eller motta alarmer via PC, nettbrett eller smarttelefon (Android) i nettleseren eller medfølgende app. 
Systemet er meget sikkert. Skulle internettforbindelsen brytes, lagres dataene i loggeren og når forbindelsene igjen er opprettet, overføres de lagrede data automatisk til nettskyen.