Trådløse Dataloggere med WiFi, Radio eller GSM

Grenseløs måling – Stasjonært eller mobilt

Målesystemene overvåker temperatur og fuktighet av ømfintlige varer og produkter. Måling skjer i prosessen og under transport. Løsningene er effektive og sparer bruker for tid på grunn av den automatiske måleprosessen. Overføring av data skjer trådløst og/eller via en nettverkstilkobling til en basestasjon. Der dokumenteres og overvåkes alle måledata. Skulle definerte grenseverdier gå over eller under gitte parameter kan alarmer gis via SMS/e-mail eller visuelt via lys, lyd.

Ta kontakt slik at vi kan bistå med informasjon og veiledning om den løsningen som er best egnet for din bedrift.

Filtrer
Gass
  1. (1)