Digitale pH-målere

For deg som jobber i prosessindustrien er det viktig å kontrollere pH. pH er en av de viktigste analyseparametere som måles i vann, sushi ris, osteprodukter, ensilasje og i mange prosessindustrier. I f.eks. biologisk behandling har det sure eller alkaliske miljøet en signifikant effekt på aktiviteten av mikroorganismer. Det er derfor viktig å kontinuerlig overvåke pH i prosessen.

Filtrer