Mål og analyser inneklimaet med et enkelt instrument

 

For å sikre et behagelig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametere. Dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet og  CO2. Disse størrelsene kan måles med flere individuelle instrumenter eller med et enkelt såkalt multifunksjonsinstrument.

Sammen med Testo har vi opparbeidet god kunnskap om inneklima over mange år. Derfor kan vi sammen levere kunnskap og kvalitetsinstrumenter og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrumentet med smarte beregningsfunksjoner som garanterer deg nøyaktige måleresultater. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring som gjør at du hurtig kommer i drift.    

Sammenligning av mulitifunksjonsinstrumenter

Funksjon Testo 400 Testo 440 dP Testo 440 Testo 435-4 Testo 435-2
Følerkontakt 4 digitale(Bluetooth), 2x TUC 2x TC type K, differensialtrykk 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K, diffrensialtrykk 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K 1x analog(kablet), 1xTC type K, diffrensialtrykk 1x analog(kablet), 1xTC type K
Integrert differansetrykksensor
Kablet føler (digital, type K, NTC) ✅ Digital ✅ Digital ✅ Digital ✅ Analog ✅ Analog
Trådløse følere ✅ Med Bluetooth ✅ Med Bluetooth ✅ Med Bluetooth ✅ Valgbare radiofølere ✅ Valgbare radiofølere
Intelligent kalibreringskonsept Kun følere trenger bli kalibrert, instrumentet kan brukes kontinuerlig
Internt minne ✅ 2 GB (tilsvarer ca.1,000,000 avlesninger) ✅ Opp til 7500 måleprotokoller ✅ Opp til 7500 måleprotokoller ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier
Overføring av måleprotokoll til datamaskin
Programvare for analyse, lagring og dokumentering av måledata
Personlige måleprotokoll med mulighet for egen logo
Valgbar måleprotokollprinter
Ferdige målemenyer
Luftmengdemåling
Luftmengdemåling i henhold til EN 12599(inkludert måleusikkerhet)
Pitotrørmålinger
Ventilasjonsutløpmåling med trakt
Luftmengdemåling med K-faktor (differensialtrykk)
Turbulensmåling i henhold til EN 7730 ✅ Ikke trekknivå ✅ Ikke trekknivå
WBGT-måling i henhold til DIN 33403 og ISO 7243
PMV/PDD-målinger i henhold til ISO 7730
NET-målinger i henhold til EN 33403
Mugg oppdagelse
Entalpi
Fargedisplay
24824,00kr eks. mva

Lufthastighetsmåler / Luftmengdemåler

Testo 400 – Ventilasjonssett 3

29210,00kr eks. mva
10815,00kr eks. mva
11000,00kr eks. mva
8780,00kr eks. mva
7865,00kr eks. mva
40785,00kr eks. mva
6250,00kr eks. mva
4820,00kr eks. mva
10630,00kr eks. mva
11430,00kr eks. mva
11765,00kr eks. mva
4440,00kr eks. mva
7670,00kr eks. mva
3590,00kr eks. mva
1450,00kr eks. mva
2290,00kr eks. mva
2840,00kr eks. mva

Følere til testo 440

CO-føler med plug-in

4255,00kr eks. mva