Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakter kan brukes til bland annet innregulering og kontroll av ventilasjonsanlegg direkte på avtrekk og tilluftsventiler for flow og luftmengde.
Ventilasjon og inneklima er ett av våre fokusområder og med et bredt program av måletrakter sammen med våre multifunksjonsinstrumenter vil du finne løsningen som effektiviserer din arbeidsdag

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 610x1220mm – Testo 420

3525,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 305x1220mm for Testo 420

3525,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt 360x360mm – Testo 420

3075,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakt for Testo 420 915 X 915 MM

3820,00kr eks. mva

Lufthastighetsmåler / Luftmengdemåler

Strømningsretter – Testovent 417

1575,00kr eks. mva
4020,00kr eks. mva

Måletrakter for ventilasjonsmåling

Testovent 417 – Målektraktsett for ventilasjonsmåling

2770,00kr eks. mva