Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakter kan brukes til bland annet innregulering og kontroll av ventilasjonsanlegg direkte på avtrekk og tilluftsventiler for flow og luftmengde.
Ventilasjon og inneklima er ett av våre fokusområder og med et bredt program av måletrakter sammen med våre multifunksjonsinstrumenter vil du finne løsningen som effektiviserer din arbeidsdag

6420,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1417
3525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4202
3525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4201
3075,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4200
3820,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4203
1575,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4172