Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakter kan brukes til bland annet innregulering og kontroll av ventilasjonsanlegg direkte på avtrekk og tilluftsventiler for flow og luftmengde.
Ventilasjon og inneklima er ett av våre fokusområder og med et bredt program av måletrakter sammen med våre multifunksjonsinstrumenter vil du finne løsningen som effektiviserer din arbeidsdag

5510,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1417
3100,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4202
2990,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4201
2690,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4200
3390,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4203
1350,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4172