Måletrakter for ventilasjonsmåling

Måletrakter kan brukes til bland annet innregulering og kontroll av ventilasjonsanlegg direkte på avtrekk og tilluftsventiler for flow og luftmengde.
Ventilasjon og inneklima er ett av våre fokusområder og med et bredt program av måletrakter sammen med våre multifunksjonsinstrumenter vil du finne løsningen som effektiviserer din arbeidsdag

4695,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4171
2790,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4202
2790,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4201
2450,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4200
2590,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4203
1280,00kr eks. mva
Varenr: 0554 4172