Temperaturmålere og temperaturovervåking for restauranter

Kollage av eiendom

Temperaturmålere for restauranter

Her finner du instrumenter som sikrer at maten dere serverer er trygg og at rutiner oppfylles i henhold til HACCP og IK-mat.

Til deg som lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll er viktig del av intern rutinene i din bedrift. Dette bidrar med å sikre at regelverket etterleves, og at maten du serverer er trygg. En forutsetning er at det er etablert gode rutiner for renhold, personlig hygiene, at mottak av varer er i henhold til gjeldende regler og at oppbevaring og kjøleromstemperaturer er kvalitetssikret. Ved hjelp av HACCP - metoden vil matvarer som lagres og lages, enten det er nedkjøling eller varmebehandling kunne kartlegges. Vi har over mange år spesialisert oss på måleutstyr til næringsmiddelindustrien og har HACCP - godkjente instrument som vil være til god hjelp for å kontrollere at temperatur og eventuelt fukt ligger innenfor det regelverket som finnes!

Oversikt over det viktigste regelverket for internkontroll og HACCP:

  • Krav om å innføre og utøve internkontroll: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften) § 4
  • Krav om HACCP: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften), forordning 852/2004 artikkel 5
  • Krav til kompetanse: Matloven § 8, internkontrollforskriften § 5.9 og forordning 852/2004, vedlegg II, kapittel XII
  • Krav til mange av grunnforutsetningene: Forordning 852/2004, vedlegg II