Testo Saveris 1 - Overvåkingssystem for små, mindre og store anlegg

Saveris er en overvåkingskonseptet som er spesielt egnet hvor behovet for høy datasikkerhet. Måleverdiene håndteres lokalt i din egen programvare, som også er tilgjengelig i en kvalitetssikret CFR versjon.

Kjernen i systemet er en basestasjon. Hver slik enhet mottar data fra opp til 150 forskjellige sensorer, trådløst eller kabelbasert nettverk. Når en grense overskrides, sender systemet en alarm via SMS eller e-post. Det er et stort utvalg av måleutstyr som passer systemet som for eksempel radiofølere, ethernetfølere og direkte tilkoblede følere å velge mellom. Saveris er den mest komplette system for overvåking og dokumentasjon av måleverdier.

Slik funker testo Saveris 1

Basen er hjertet av Saveris og kan lagre opp til 40 000 avlesninger per målekanal, helt atskilt fra PC-en. Dette tilsvarer rundt ett år minnekapasiteten ved en loggeintervall på 15 minutter. Systemdata og alarmer vises på displayet på Saverisbasstationen.

Systemprogramvaren (det finnes en gyldig CRF-versjon) er installert på serveren din og kommer med et intuitivt brukergrensesnitt. Testo Saveris 1 inkluderer dataloggerne testo 150. Det finnes ulike versjoner av loggerne med både digitale og analoge sensorer for sikker overvåking av kritiske verdier i henhold til de strengeste GxP-forskriftene.

Det kreves ingen løpende abonnements- eller lisensavgifter for testo Saveris 1. Du eier dine måledata, som i tillegg til automatisk skylagring også lagres i minner på serveren, i basemodulen og alle dataloggere. Systemet kan lagre rundt 120 millioner måleverdier fra opptil 3000 forskjellige kanaler. Ti brukere er inkludert som standard, med mulighet for utvidelse slik at flere ansatte får tilgang til systemet.

Vi hjelper deg gjennom hele reisen – fra behovsanalyse, installasjon og validering til igangkjøring, support og gjentakende kalibrering.

 

Programvare

Saveris 1-programvaren er tilgjengelig i to forskjellige versjoner:

PRO-versjon: For automatisert og sømløs miljøovervåking av områder som har mindre strenge regler
CFR-versjon: Gyldig versjon med Audit Trail, elektroniske signaturer og brukernivåer med forskjellige tillatelser (samsvarer med 21 CFR Part 11)

I tillegg er det testo Saveris Cockpit: et nettbasert og intuitivt brukergrensesnitt Identifiser og anerkjenne alarmer når som helst, uavhengig av plassering og fra enhver brukerenhet (smarttelefon, nettbrett, PC) Se data helt uavhengig av plattform Integrasjon av individuelle plantegninger for enkel og rask lokalisering av målesteder og alarmer

Basestasjonen og UltraRange 

testo basestasjon-funksjonalitet via kommunikasjonsmodul (WLAN eller Lan/PoE). Styring og analyse av måleverdier i opptil 3000 kanaler. GxP-kompatible alarmer hvis grenseverdier overskrides eller ved kritiske systemhendelser via integrert LED eller en tilkoblet alarm (via relé). Integrert backup-batteri for maksimal datasikkerhet ved strømbrudd eller andre systemfeil

testo UltraRange radioteknologi
Utviklet for bruk i bygninger Utmerket rekkevidde og signalbestandighet Avhengig av kundens ønsker oppdateres de tilkoblede komponentene trådløst

Kominkasjonsmodulene

Kommunikasjonsmodulene gjør det mulig å overføre målte verdier fra testo 150 loggerne på forskjellige måter:

Eksisterende infrastruktur (WLAN eller LAN/Ethernet) testo UltraRange medradioteknologi for lang rekkevidde Selv etter igangkjøring kan kommunikasjons- og loggermoduler fleksibelt kobles til og skiftes ut.

Alle dataloggere

Hver datalogger kan kombineres fleksibelt med de tre kommunikasjonsmodulene (WLAN, LAN, testo UltraRange)