Testo Saveris - Overvåkingssystem for små, mindre og store anlegg

Saveris er en overvåkingskonseptet som er spesielt egnet hvor behovet for høy datasikkerhet. Måleverdiene håndteres lokalt i din egen programvare, som også er tilgjengelig i en kvalitetssikret CFR versjon.

Kjernen i systemet er en basestasjon. Hver slik enhet mottar data fra opp til 150 forskjellige sensorer, trådløst eller kabelbasert nettverk. Når en grense overskrides, sender systemet en alarm via SMS eller e-post. Det er et stort utvalg av måleutstyr som passer systemet som for eksempel radiofølere, ethernetfølere og direkte tilkoblede følere å velge mellom. Saveris er den mest komplette system for overvåking og dokumentasjon av måleverdier.

Effektiv:

 • Fleksibel systemdesign av radio- og Ethernet-prober i ett system
 • Fungerer uavhengig - uten en aktiv tilkobling til PCen
 • Tilkobling til PC via Ethernet eller USBTilkobling av opptil 150 testo Saveris-følere
 • Lagrer opptil 40 000 avlesninger per målekanal (totalt 18 000 000)
 • Avhengig av landets krav, overføres radiofrekvensen på 868 MHz eller 2,4 GHz

Enkelt:

 • Display som viser alarmer og systemdata
 • Rask oversikt over systemkomponenter, måledata og alarmer
 • Varsler via LED og akustisk eller eventuelt via SMS
 • Integrert alarmrelé for kobling til eksterne alarmer, for eksempel: sirener

Sikkert:

 • Varsler via LED, akustisk, relé eller eventuelt via SMS
 • Langtids lagring og alarmer selv uten en påkoblet PC - pålitelig og uavhengig
 • Innebygd nød - batteri garanterer sikkerheten til data hvis det er strømbrudd
 • Flere alarmalternativer, f.eks. alarm hvis det er strømbrudd

Basispakke å bygge videre på

16430,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0110
23500,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0111
28760,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0112

Målesett 1 inneholder:

 • 1 stk Baseenhet
 • 3 stk Radioføler uten display for lufttemperatur
 • 1 stk Nettdel for baseenhet
 • 1 stk SBE programvare med USB-kabel

Målesett 2 inneholder:

 • 1 stk Baseenhet
 • 5 stk Radioføler uten display for lufttemperatur
 • 1 stk Router som forlenger signalene til de 5 loggerne
 • 1 stk Nettdel for baseenhet
 • 1 stk SBE programvare med USB-kabel

Målesett 3 med SMS-varsel inneholder:

 • 1 stk Baseenhet med GSM
 • 5 stk Radioføler med display for lufttemperatur
 • 1 stk Router som forlenger signalene til de 5 loggerne
 • 1 stk Nettdel for baseenhet
 • 1 stk SBE programvare med USB-kabel
 • 1stk Antenne 0554 0524

Basestasjon

Basen er hjertet av Saveris og kan lagre opp til 40 000 avlesninger per målekanal, helt atskilt fra PC-en. Dette tilsvarer rundt ett år minnekapasiteten ved en loggeintervall på 15 minutter. Systemdata og alarmer vises på displayet på Saverisbasstationen.

10980,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0221
7040,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0220
10245,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0261

Programvare

Saveris programvare tilbyr enkel betjening og en intuitiv betjening. Saveris programvare er tilgjengelig i tre forskjellige versjoner: som grunnleggende versjonen SBE (Small Business Edition) pro-versjonen PROF med en rekke flere alternativer, eller som CFR versjon. CFR programvareversjon møter kravene til FDA 21 CFR Part 11 og er således validerbare.

10140,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0184
42250,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0182
15850,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0181
3295,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0183
3550,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0180

Radiologgere

Velg mellom loggere med innvendig eller utvendig temperatur- og fuktighetfølere som gjør måling mulig for de fleste applikasjoner. Radioproberne er tilgjengelige med eller uten display. Aktuelle måledata, batteristatus og kvaliteten på radiosignalet vises på displayet.

Ethernetfølere

I tillegg til radiofølerne der finnes det direkte tilkoblede ethernetfølere. Disse kan kobles til basestasjon via det eksisterende lokale nettverket(LAN). Måleresultatene overføres fra føleren til basestasjon, selv over lang avstand.

Router og ekstendere

Radiosignalet kan forbedres eller forlenges når forholdene er dårlige, med en router. Flere rutere kan benyttes i Saveris system samtidig og en seriekobling av opp til 3 rutere(2,0 V) gir maksimal fleksibilitet i den trådløse overføringen av måledata.

1290,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0159
2680,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0217
3340,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0118
1745,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0119
1750,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0219
1580,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0258
1270,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0259

Router V 1.0 & V 2.0

 • V 1.0 – For base firmware versjon V 1.X
 • V 2.0 – For base firmware versjon V 2.X

Converter V 1.0 & V 2.0

 • V 1.0 – For base firmware versjon V 1.X
 • V 1.0 – Bare for radiofølere med firmware V 1.X
 • V 2.0 – For base firmware versjon V 2.X
 • V 2.0 – Bare for radiofølere med firmware V 2.X

Ekstender

 • For base firmware V 2.X og radiofølere med samme firmware

Fuktransmittere

De to versjoner av det analoge grensesnittet (nettverk og radiointerface) gjør det mulig å ta med flere måleparametre inn i testo Saveris målesystem, fordi det kan koble alle måletransmittere med standardiserte strøm-/spenningsutganger, f.eks 4-20 mA eller 0-10 V.

Saveris Cockpit - Målesjekk under tansport

Målesystemet Saveris overvåker temperatur og luftfuktighet til ømfintlige varer og produkter. Målingen kan utføres i omgivende luft, i prosessen og under transport. Det brukervennlige målesystemet øker sikkerheten og sparer tid og penger takket være automatisering av måleprosessen. Ved stasjonært bruk overføres måledataene trådløst og / eller via en nettverksforbindelse til en basestasjon. Der dokumenteres og overvåkes alle måleresultater. Hvis grensene overskrides, er det en hel rekke forskjellige alarmalternativ. For eksempel advarsler kan sendes via SMS / e-post, og du kan bruke alarmreleene.Eksterne alarmer kan også sendes når systemet ikke er koblet til en PC som kjører.

Dersom måleparametere er dokumentert under transport, mottar føreren all nødvendig informasjon og alarmer fra en cockpit-stasjon i førerhuset. Dokumentasjon og overvåking skjer via trådløse følere. Tidkrevende arbeid med å installere kablede følere i bilen er helt overflødig. Samtidig er det også mulighet for å skrive ut måleverdier ved overlevering av varer, ved hjelp av en infrarød skriver.

All måledata registrert, enten stasjonært eller mobilt under transport, er sentralt lagret i Saveris programvare. Samtidig gir Saveris programvare mulighet for omfattende analyse og vurdering av alle registrerte måleverdier.
Med Saveris, har du full kontroll av måleresultatene, både i stasjonære og mobile løsninger.

3395,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0549
3885,00kr eks. mva
Varenr: 0572 7191
1950,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1110
2470,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1120
2470,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1111
2990,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1121
  Filter

    

   Maks °C
   Min °C
   IP-klasse
   Nøyaktighet Relativ fuktighet
   3085,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 7251
   3080,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 9252
   Varenr: 0554 0524
   4150,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 6222
   216,00kr eks. mva
   Varenr: 0554 2001
   215,00kr eks. mva
   Varenr: 0515 0040
   10140,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0184
   2975,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 7211
   1290,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0159
   42250,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0182
   15850,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0181
   10980,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0221
   7040,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0220
   10245,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0261
   2720,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0218
   2680,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0217
   3295,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0183
   3340,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0118
   16430,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0110
   23500,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0111
   28760,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0112
   3885,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 7191
   1745,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0119
   1750,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0219
   3550,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 0180
   1745,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 1210
   1950,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 1110
   2470,00kr eks. mva
   Varenr: 0572 1120