Personlig sikkerhet

Vårt spekter av sikkerhetsovervåkningsutstyr gir deg umiddelbart signal når de ansatte utsettes en hendelse på, jobb eller i fritiden.

Portable gassdetektorer benyttes for å sikre en person mot påvirkning av giftig og/eller eksplosiv gass ved å gi en lokal alarm. Alarmen utløses når en satt grense overskrides. For å beskytte seg mot for eksempel lavt oksygeninnhold i luften, brukes en O2 detektor med alarm ved 18-19% oksygen.

Utføres arbeidet i områder med fare for eksplosivitet, såkalt EX-soner er de pålagt å benytte seg av en form for varsling. Dette kan være en Gassdetektor. Utstyret som leveres skal tåle det klimaet arbeidet utføres og krav til robust utstyr er en forutsetning. Sørg for at du kontakter oss for en vurdering av den løsningen som er velegnet for ditt arbeidsmiljø.

PPM og LEL

Grenseverdiene for giftige gasser oppgis vanligvis i "PPM"(part per million) eller for eksplosive gasser i % LEL (dvs. prosent av laveste eksplosjonsgrense i luft).

Filtrer
Gass
 1. (3)
 2. (1)
 3. (2)
 4. (1)
 5. (2)
 6. (2)
 7. (7)
 8. (1)
 9. (7)
 10. (1)
 11. (4)
 12. (2)
 13. (2)
 14. (7)
 15. (1)
 16. (2)
Lukk Vise alle valg