Kalibreringinstrumenter

Neste generasjons produkter. Behovet for temperaturkalibrering har endret seg dramatisk. Nøyaktighet og dokumentasjon er økende. Våre leverandører er i konstant utvikling har utviklet seg for å møte disse nye behovene, fordi antallet kalibreringslaboratorier er blitt mye større, ettersom strengere kvalitetskontroll har erstattet håndverkets øye, og krav som ISO 9000, EN-serien standarder etc., krever mål validering og bevis. Hvis du trenger å kalibrere temperatursensorer med en transportabel kalibrator, kan vi hjelpe deg. Vi har kalibreringsløsninger for termoelementer, RTD, termistorer, biometallbrytere og mer - med et temperaturområde som spenner fra -100 ° C til + 1200 ° C. Mange kalibratorer kan brukes både som tørre eller væske bad. Med det stadig økende kravet om å gi sporbar og akkreditert kalibrering, er et komplett spekter av praktiske, nøyaktige temperaturkalibreringskilder designet for å gi enkel bruk og optimal ytelse.
Temperaturtransmitter

Klimakammer

Trykkluftstransmitter

Elektroniske kalibratorer

Temperaturnormaler

Temperaturnormaler

Kalibreringsovner

Kalibreringsovner

Kalibreringsbad

Kalibreringsbad

/fikspunkter/

Fikspunkter

Presisjonsinstrumenter

Presisjonsinstrumenter

 

Vi leverer løsninger til kalibrering fra intern kalibreringsenhet for systemkalibrering samt ISO og akkreditert kalibrering ( DAkkS ) av de aller flest behov hos vår samarbeidspartner Testo Industrial Servises som har flere akkrediterte kalibreringsenheter i Tyskland. Ta kontakt med våre salgsingeniører slik at du kan få avklart den løsningen som løser ditt behov på en optimal måte.

 

Vi leverer også kalibreringsbad, kalibreringsovner og huminatorer som dekker de fleste behov. Ta kontakt hvis det er behov for avklaring av løsning som dekker ditt behov.
Vi har meget god kunnskap på instrumenter levert av oss, men kan også ta instrumenter som ikke er levert fra oss.

Her kan du og bestille kalibrering og service!


Populære produkter i denne kategorien