Kalibreringinstrumenter

Neste generasjons produkter. Behovet for temperaturkalibrering har endret seg dramatisk. Nøyaktighet og dokumentasjon er økende. Våre leverandører er i konstant utvikling har utviklet seg for å møte disse nye behovene, fordi antallet kalibreringslaboratorier er blitt mye større, ettersom strengere kvalitetskontroll har erstattet håndverkets øye, og krav som ISO 9000, EN-serien standarder etc., krever mål validering og bevis.

Hvis du trenger å kalibrere temperatursensorer med en transportabel kalibrator, kan vi hjelpe deg. Vi har kalibreringsløsninger for termoelementer, RTD, termistorer, biometallbrytere og mer – med et temperaturområde som spenner fra -100 ° C til + 1200 ° C. Mange kalibratorer kan brukes både som tørre eller væske bad. Med det stadig økende kravet om å gi sporbar og akkreditert kalibrering, er et komplett spekter av praktiske, nøyaktige temperaturkalibreringskilder designet for å gi enkel bruk og optimal ytelse.

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse
16995,00kr eks. mva
Varenr: 933
39985,00kr eks. mva
Varenr: TTI-22
Varenr: Fast-Cal
Varenr: slim-fiks
Varenr: Ga celle
120900,00kr eks. mva
Varenr: 4936-ADVANCED
98450,00kr eks. mva
Varenr: 4936-SITE
Varenr: ISOTower
140050,00kr eks. mva
Varenr: 4520
114700,00kr eks. mva
Varenr: 4520_S
102410,00kr eks. mva
Varenr: 4520_B
69320,00kr eks. mva
Varenr: 4852-SITE
94650,00kr eks. mva
Varenr: 4852-ADVANCED
56980,00kr eks. mva
Varenr: 4852-Basic
76385,00kr eks. mva
Varenr: 4934-SITE
64050,00kr eks. mva
Varenr: 934
91600,00kr eks. mva
Varenr: 4953-ADVANCED
53150,00kr eks. mva
Varenr: 4953-BASIC
66250,00kr eks. mva
Varenr: 4953-SITE
101650,00kr eks. mva
Varenr: 4934-ADVANCED
53200,00kr eks. mva
Varenr: 4857-BASIC
90750,00kr eks. mva
Varenr: 4857-ADVANCED
65435,00kr eks. mva
Varenr: 4857-SITE
Varenr: Gemini Advanced
66158,00kr eks. mva
Varenr: 4857-700-BASIC
77816,00kr eks. mva
Varenr: 4857-700-SITE
116250,00kr eks. mva
Varenr: 4951-ADVANCED
78600,00kr eks. mva
Varenr: 4951-BASIC
90990,00kr eks. mva
Varenr: 4951-SITE
83250,00kr eks. mva
Varenr: 4936-BASIC
4300,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0660
Varenr: Kvikksølv celle
Varenr: MicroK
Varenr: Modell 813


Vi leverer løsninger til kalibrering fra intern kalibreringsenhet for systemkalibrering samt ISO og akkreditert kalibrering ( DAkkS ) av de aller flest behov hos vår samarbeidspartner Testo Industrial Servises som har flere akkrediterte kalibreringsenheter i Tyskland. Ta kontakt med våre salgsingeniører slik at du kan få avklart den løsningen som løser ditt behov på en optimal måte. Vi leverer også kalibreringsbad, kalibreringsovner og huminatorer som dekker de fleste behov. Ta kontakt hvis det er behov for avklaring av løsning som dekker ditt behov. Vi har meget god kunnskap på instrumenter levert av oss, men kan også ta instrumenter som ikke er levert fra oss.