Kalibreringinstrumenter

Neste generasjons produkter. Behovet for temperaturkalibrering har endret seg dramatisk. Nøyaktighet og dokumentasjon er økende. Våre leverandører er i konstant utvikling har utviklet seg for å møte disse nye behovene, fordi antallet kalibreringslaboratorier er blitt mye større, ettersom strengere kvalitetskontroll har erstattet håndverkets øye, og krav som ISO 9000, EN-serien standarder etc., krever mål validering og bevis.

Hvis du trenger å kalibrere temperatursensorer med en transportabel kalibrator, kan vi hjelpe deg. Vi har kalibreringsløsninger for termoelementer, RTD, termistorer, biometallbrytere og mer – med et temperaturområde som spenner fra -100 ° C til + 1200 ° C. Mange kalibratorer kan brukes både som tørre eller væske bad. Med det stadig økende kravet om å gi sporbar og akkreditert kalibrering, er et komplett spekter av praktiske, nøyaktige temperaturkalibreringskilder designet for å gi enkel bruk og optimal ytelse.

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse
16995,00kr eks. mva
Varenr: 933
39985,00kr eks. mva
Varenr: TTI-22
Varenr: Fast-Cal
Varenr: slim-fiks
Varenr: Ga celle
88300,00kr eks. mva
Varenr: 4936-ADVANCED
71950,00kr eks. mva
Varenr: 4936-SITE
Varenr: ISOTower
99995,00kr eks. mva
Varenr: 4520
87050,00kr eks. mva
Varenr: 4520_S
77500,00kr eks. mva
Varenr: 4520_B
42450,00kr eks. mva
Varenr: 4852-SITE
57950,00kr eks. mva
Varenr: 4852-ADVANCED
34900,00kr eks. mva
Varenr: 4852-Basic
57850,00kr eks. mva
Varenr: 4934-SITE
48575,00kr eks. mva
Varenr: 934
69480,00kr eks. mva
Varenr: 4953-ADVANCED
39995,00kr eks. mva
Varenr: 4953-BASIC
49300,00kr eks. mva
Varenr: 4953-SITE
77100,00kr eks. mva
Varenr: 4934-ADVANCED
65650,00kr eks. mva
Varenr: 4857-ADVANCED
Varenr: Gemini Advanced
38400,00kr eks. mva
Varenr: 4857-700-BASIC
48680,00kr eks. mva
Varenr: 4857-700-SITE
86520,00kr eks. mva
Varenr: 4951-ADVANCED
58620,00kr eks. mva
Varenr: 4951-BASIC
67650,00kr eks. mva
Varenr: 4951-SITE
60150,00kr eks. mva
Varenr: 4936-BASIC
3650,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0660
Varenr: Kvikksølv celle
Varenr: MicroK
Varenr: Modell 813


Vi leverer løsninger til kalibrering fra intern kalibreringsenhet for systemkalibrering samt ISO og akkreditert kalibrering ( DAkkS ) av de aller flest behov hos vår samarbeidspartner Testo Industrial Servises som har flere akkrediterte kalibreringsenheter i Tyskland. Ta kontakt med våre salgsingeniører slik at du kan få avklart den løsningen som løser ditt behov på en optimal måte. Vi leverer også kalibreringsbad, kalibreringsovner og huminatorer som dekker de fleste behov. Ta kontakt hvis det er behov for avklaring av løsning som dekker ditt behov. Vi har meget god kunnskap på instrumenter levert av oss, men kan også ta instrumenter som ikke er levert fra oss.