Kalibreringinstrumenter

Neste generasjons produkter. Behovet for temperaturkalibrering har endret seg dramatisk. Nøyaktighet og dokumentasjon er økende. Våre leverandører er i konstant utvikling har utviklet seg for å møte disse nye behovene, fordi antallet kalibreringslaboratorier er blitt mye større, ettersom strengere kvalitetskontroll har erstattet håndverkets øye, og krav som ISO 9000, EN-serien standarder etc., krever mål validering og bevis.

Hvis du trenger å kalibrere temperatursensorer med en transportabel kalibrator, kan vi hjelpe deg. Vi har kalibreringsløsninger for termoelementer, RTD, termistorer, biometallbrytere og mer – med et temperaturområde som spenner fra -100 ° C til + 1200 ° C. Mange kalibratorer kan brukes både som tørre eller væske bad. Med det stadig økende kravet om å gi sporbar og akkreditert kalibrering, er et komplett spekter av praktiske, nøyaktige temperaturkalibreringskilder designet for å gi enkel bruk og optimal ytelse.

  Filter

    

   Maks °C
   Min °C
   IP-klasse
   16995,00kr eks. mva
   Varenr: 933
   39985,00kr eks. mva
   Varenr: TTI-22
   Varenr: Fast-Cal
   Varenr: slim-fiks
   Varenr: Ga celle
   88300,00kr eks. mva
   Varenr: 4936-ADVANCED
   71950,00kr eks. mva
   Varenr: 4936-SITE
   Varenr: ISOTower
   99995,00kr eks. mva
   Varenr: 4520
   87050,00kr eks. mva
   Varenr: 4520_S
   77500,00kr eks. mva
   Varenr: 4520_B
   42450,00kr eks. mva
   Varenr: 4852-SITE
   57950,00kr eks. mva
   Varenr: 4852-ADVANCED
   34900,00kr eks. mva
   Varenr: 4852-Basic
   57850,00kr eks. mva
   Varenr: 4934-SITE
   48575,00kr eks. mva
   Varenr: 934
   69480,00kr eks. mva
   Varenr: 4953-ADVANCED
   39995,00kr eks. mva
   Varenr: 4953-BASIC
   49300,00kr eks. mva
   Varenr: 4953-SITE
   77100,00kr eks. mva
   Varenr: 4934-ADVANCED
   65650,00kr eks. mva
   Varenr: 4857-ADVANCED
   38400,00kr eks. mva
   Varenr: 4857-700-BASIC
   48680,00kr eks. mva
   Varenr: 4857-700-SITE
   86520,00kr eks. mva
   Varenr: 4951-ADVANCED
   58620,00kr eks. mva
   Varenr: 4951-BASIC
   67650,00kr eks. mva
   Varenr: 4951-SITE
   60150,00kr eks. mva
   Varenr: 4936-BASIC
   3650,00kr eks. mva
   Varenr: 0554 0660
   Varenr: Kvikksølv celle


   Vi leverer løsninger til kalibrering fra intern kalibreringsenhet for systemkalibrering samt ISO og akkreditert kalibrering ( DAkkS ) av de aller flest behov hos vår samarbeidspartner Testo Industrial Servises som har flere akkrediterte kalibreringsenheter i Tyskland. Ta kontakt med våre salgsingeniører slik at du kan få avklart den løsningen som løser ditt behov på en optimal måte. Vi leverer også kalibreringsbad, kalibreringsovner og huminatorer som dekker de fleste behov. Ta kontakt hvis det er behov for avklaring av løsning som dekker ditt behov. Vi har meget god kunnskap på instrumenter levert av oss, men kan også ta instrumenter som ikke er levert fra oss.