Differansetrykktransmitter

Hjelpeguide for trykk:

Trykk (P – Pressure) = Kraft (F – Force) / Areal (A) Uttrykkes ofte i Pascal (Pa), Bar eller mH2O
1 Pa = trykk på en Newton/m2
1 Bar = 0,1 MPa, 1 mBar = 100Pa
1bar = 10mH2O

Differensialtrykk transmitteren testo 6381 var utviklet spesielt for overvåking av differansetrykk i måleområdet fra 10 Pa til 1000 hPa. I cleanroomteknologi, vedlikehold av positivt trykk forhindrer tilsig av forurenset luft. I tillegg til dette, kan strømningshastigheten eller volumstrømmen beregnes fra måling av differansetrykket i et Pitot-rør.Takket være en valgfri probe fra probeserien 6610, vil ekstra målinger av fuktighet og temperatur med et instrument er også mulig.Testo 6381 er spesielt på grunn av automatisk nullpunkt justering som sikrer høy nøyaktighet og langsiktig stabilitet.Den integrerte monitoreringen og tidlig varslingsfunksjon garanterer høy system tilgjengelighet