Vingehjulsfølerhode høypresisjons (ø 100mm) plug-in

  • Flere applikasjoner, mindre utstyr: Hvis du allerede har en av våre følere med et universelt håndtak, kan du enkelt utvide din portefølje av følere med dette høy-presisjons vingehjulsfølerhodet(100mm).
  • Intuitiv: Parallell bestemmelse av lufthastighet, luftmengde og relativ fuktighet
  • Presis: detekterer de minste lufthastigheter fra så lite som 0,1 m/s og er derfor ideell for laminære luftstrømsmålinger i rentrom
  • Praktisk: bare å kople følerhodet på det uttrekkbare teleskopet for lufthastighetsfølere – og bruke adapteren for å feste dem til den universelle håndtak med Bluetooth eller kabel (tilgjengelig for bestilling separat)
  • Intelligent kalibreringskonsept: send kun følerhodet for kalibrering

10630,00kr eks. mva