Trykksensorer for trykkluft og gass

Trykkovervåkning av trykkluft og gasssystemer bidrar til å redusere energiforbruket betydelig.
Bare noen få typer maskiner krever faktisk trykkluft med mer enn 6 bar overtrykk.

En reduksjon i det nominelle trykket reduserer både strømforbruket og lekkasjetapene og øker kompressorens levetid.

Elektrisitetsbesparelser i området 6 – 8% kan oppnås ved å redusere det nominelle trykket med bare 1 bar.

2860,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0105
4125,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3553
4055,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3554
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3550
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3557
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3558
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3930
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3559
17195,00kr eks. mva
Varenr: 0695 2521