Trykksensorer for trykkluft og gass

Trykkovervåkning av trykkluft og gasssystemer bidrar til å redusere energiforbruket betydelig.
Bare noen få typer maskiner krever faktisk trykkluft med mer enn 6 bar overtrykk.

En reduksjon i det nominelle trykket reduserer både strømforbruket og lekkasjetapene og øker kompressorens levetid.

Elektrisitetsbesparelser i området 6 – 8% kan oppnås ved å redusere det nominelle trykket med bare 1 bar.