Trykkmålere

Trykk er en av de meste anvendte parameter og der vi levererer et bredt vareutvalg

Vi leverer alt fra differansetrykkmålere og absoluttrykk til trykktransmittere, samt multi-løsninger som måler trykk, temperatur og fuktighet i tillegg til trådløse trykkmålere og oljetrykksmåler.

Riktig montasje begynner med riktig valg av trykkmålingsutstyr

Trykk- og differansetrykkinstrumenter løser oppgavene i både trykk-, nivå- og mengdemålinger. Vi gir VVS-teknikere enkle løsninger for å stille diagnoser ved ventilasjonsproblemer. Differensialtrykkmålinger forteller bare en del av totalen. Teknikere vil også måle lufthastighet og -strøm, uten at de trenger å bruke kostbart spesialutstyr som er vanskelig å bruke. Følgende enheter kan velges: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, og psi. Vi har et bredt utvalg av trykksensorer.

Kategorier

3685,00kr eks. mva
9695,00kr eks. mva
5060,00kr eks. mva
15630,00kr eks. mva
Nyhet
6240,00kr eks. mva
Nyhet
6240,00kr eks. mva
1650,00kr eks. mva
1995,00kr eks. mva
2585,00kr eks. mva

Differensialtrykkmåler

Trykkmåler 0 til 2 hPa – Testo 512

6460,00kr eks. mva
6460,00kr eks. mva

Differensialtrykkmåler

Trykkmåler 0-200 hPa – Testo 512

6460,00kr eks. mva
6460,00kr eks. mva

Trykksensorer for trykkluft og gass

Lekkasjerapport

2860,00kr eks. mva
3795,00kr eks. mva
4055,00kr eks. mva
4065,00kr eks. mva
4065,00kr eks. mva
4065,00kr eks. mva
4065,00kr eks. mva
4065,00kr eks. mva

Trykksensorer for trykkluft og gass

VA 500 – Flow sensor for trykkluft og gasser

17195,00kr eks. mva

Trykksensorer for trykkluft og gass

VA 570 – Flowmåler med integrert måleseksjon