Trykkmålere

Trykk er en av de meste anvendte parameter og der vi levererer et bredt vareutvalg

Vi leverer alt fra differansetrykkmålere og absoluttrykk til trykktransmittere, samt multi-løsninger som måler trykk, temperatur og fuktighet i tillegg til trådløse trykkmålere og oljetrykksmåler.

Riktig montasje begynner med riktig valg av trykkmålingsutstyr

Trykk- og differansetrykkinstrumenter løser oppgavene i både trykk-, nivå- og mengdemålinger. Vi gir VVS-teknikere enkle løsninger for å stille diagnoser ved ventilasjonsproblemer. Differensialtrykkmålinger forteller bare en del av totalen. Teknikere vil også måle lufthastighet og -strøm, uten at de trenger å bruke kostbart spesialutstyr som er vanskelig å bruke. Følgende enheter kan velges: mbar, hPa, bar, Pa, kPa, inH2O, mmH2O, og psi. Vi har et bredt utvalg av trykksensorer.

13750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0400
2530,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0550
4050,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1550
9195,00kr eks. mva
Varenr: 0563 5702
4285,00kr eks. mva
Varenr: 7050 6000
1045,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1510
1540,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0510
13500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_MS
18990,00kr eks. mva
Varenr: 0170 4000
17450,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409
1750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0511
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5126
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5127
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5128
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5129
11990,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4403_Trakt_MS
12995,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4409_Trakt_MS
7935,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5210
9920,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5211
9920,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5281
12650,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1327
18750,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4410
4320,00kr eks. mva
Varenr: 0632 0327
8995,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0420
2860,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0105
3180,00kr eks. mva
Varenr: 0632 0313
13635,00kr eks. mva
Varenr: 0699 7077/2
3160,00kr eks. mva
Varenr: 0638 1742
4125,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3553
4055,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3554
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3550
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3557
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3558
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3930
4065,00kr eks. mva
Varenr: 0694 3559
11000,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4800