Publisert 18.10.2023

Få full kontroll over måledataene dine 

Testo Saveris 1

Ønsker du full kontroll over all måledata i din egen datamaskin eller servermiljø? Hvis det er tilfellet, er vårt Testo Saveris 1-system det du leter etter. Kjernen er en basestasjon som brukes sammen med programvare på en PC eller server. Testo Saveris 1 passer både for små bedrifter med begrensede ressurser og store bedrifter med strenge krav til IT-sikkerhet. Programvaren er tilgjengelig i en validerbar versjon i henhold til CFR del 11, som støtter GxP-standarder.

Sikker lagring av måleverdier

Systemet samler inn all måledata via radiogivere eller nettverksgivere som kommuniserer med basestasjonen. All data blir også buffret i givernes interne minne, noe som gir dobbel sikkerhet. Ved strømbrudd lagres alle måleverdier i radiogiverne og sendes deretter når systemet starter opp igjen. Hvis serveren (eller kommunikasjonen til den) skulle slutte å fungere, lagres all måledata fra hele systemet i basestasjonen til problemet er løst. All informasjon rapporteres til SQL-databasen som er en del av Testo Saveris 1, og lagres der. All denne informasjonen er søkbar og kan hentes ut automatisk som daglige, ukentlige eller månedlige rapporter, eller som spesialrapporter ved enkelte anledninger.

Kan leses av lokalt med en PC eller eksternt via internett

Det er også mulig å bestille din Testo Saveris 1-basestasjon med en GSM-modul for å motta SMS-varsler. Dette er en smart løsning som gir deg mer tid til å reagere. Overskridelse av grenseverdier oppdages umiddelbart. Testo Saveris 1 passer for avanserte miljøer og kan konfigureres for å koble seg til flere geografisk separate steder via internett og VPN. I virkelig store Testo Saveris 1-systemer kan flere basestasjoner brukes. Systemet krever beskjedne systemressurser, noe som bidrar til å holde kostnadene nede. Testo Saveris 1 kan avleses eksternt, men ikke via en skykonto, men via en nettutvidelse som installeres på din egen server. Bedriftens IT-avdeling har betydelig frihet til å tilpasse systemet etter deres egne behov og gjøre måleinformasjonen tilgjengelig for de som trenger den.

Les mer om testo Saveris 1

Testo Saveris 1


Bruksområde:
Rapporterer om temperaturer i mat- og legemiddelhåndtering

 

Måleløsning:
Testo Saveris 1

Kontaktperson

Eduardo V. Arevalo
Prosjektleder overvåking - Dataloggere

Eduardo.arevalo@maxsievert.no

+ 47 90 65 43 04