Innstikksføler (Pt100) – for temperaturmålinger – måleområde -80 til +300 °C, nøyaktighet opp til ±0.05 °C

  • Nøyaktighet på opp til ±0.05 °C
  • For målinger i væske og halvfaste materialer
  • Brukes gjerne som standard referanseføler
  • Intelligent kalibreringskonsept

Enestående nøyaktighet: Den nøyaktige Pt100 føleren for innstikk (med det kompatible måleinstrumentet) oppnår en systemnøyaktighet på opptil ± 0,05 ° C, med en oppløsning på 0,001 ° C.

6785,00kr eks. mva