Nøyaktige Hygrometer for måling av temperatur, fukt og trykk

Felles for disse hygrometer er at de gir deg nøyaktige verdier av temperatur, fuktighet på et tydelig display som hjelper deg opprettholde et godt inneklima i tillegg til å overholde retningslinjer i produksjons- eller lagerlokaler for sensitive varer.

Med de rimelige hygrometer 608-H1/H2 for vegg eller bordsplassering kan du kontinuerlig overvåke fukt, temperatur og duggpunkt der du kan sette en alarm for terskelverdier. Forskjellen mellom H1 og H2 er at H2 har LED-alarm ved overskridelse av terskelverdier og en bedre nøyaktighet på ±2 % relativ fuktighet.

Thermo-Hygrometer og Barometer Testo 622 kan du i tillegg måle trykk(300 til 1200 hPa) hvilket gjør den optimal for kontroll og overvåking av inneklima i for eksempel laboratorium med dato og tid presentert på displayet.

Toppmodellen Testo 623 har et stapeldiagram over måleresultater de siste 90 dagerne og den kan vise avlesninger for den siste timen, 2 timer, 12 timer, 24 timer eller 12 dager.

Med 622/623 kan du konfigurere din hygrometer med en programvare for PC for å sette min/maks-verdier for alarm, høyde over havet, kalibrering etc. for optimale innstillinger.

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse
Nøyaktighet Relativ fuktighet
1225,00kr eks. mva
Varenr: 0560 6081
1770,00kr eks. mva
Varenr: 0560 6082
3950,00kr eks. mva
Varenr: 0560 6220
2670,00kr eks. mva
Varenr: 0560 6230


Overvåking av temperatur og fuktighet med hygrometer

For produsenter, transportører eller forhandlere av sensitive produkter er det strenge lovbestemmelser og retningslinjer som gjelder for overvåking av temperatur og fuktighet, f.eks. GxP og 21 CFR Part 11. Dette betyr at foreskrevne temperatur eller fuktighetsverdier måles kontinuerlig og overvåkes. Luftfuktighet er også grunnlaget for å vurdere termisk komfortnivå ved planlegging, valg og innstilling av varme- og ventilasjonsanlegg. Anbefalinger for den relative luftfuktigheten i et område faller innenfor et område på minimum 30% opp til en maksimal verdi på 65% relativ luftfuktighet.

Kalibrering på stedet

Instrumentene kan levers med oppsett som gjør at du enkelt kan kalibrere og justere instrumentet på din arbeidsplass. Dette gjør du via en spesiell programvare. Også funksjon for kalibrerings påminnelse finnes. Dette gjør at du sparer tid og penger.