Absolutt trykkmåler

Ved måling av absolutt trykk brukes absolutt vakuum som referanse, likt en barometer. I stedet for å bruke vakuum som referanse kan man måle differansen fra et referansetrykk, et vanlig referansetrykk er atmosfæretrykket. Om trykket som måles er over referanstrykk benevnes det som overtrykk og om det er under referanstrykk så benevnes det som undertrykk.

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse