Kjøleanalysator / Kjølemanifold / Servicemanifold

Det er mange forskjellige oppgaver involvert når kontroll av kjølesystem skal utføres. Alt fra prosjektplanlegging og installasjon, til vedlikehold av kjøling- og klimaanlegg eller varmepumper.

For at et system skal fungere som planlagt må, trykk, temperaturer og "supercooling" eller "superheating" kontrolleres. Analoge manifolder er ofte ikke tilstrekkelige for å få pålitelig informasjon om et systems sikkerhet og effektivitet ut fra over nevnte parametre. Analoge manifolder måler bare kjølesystemets høye og lave trykk. En kjøleanalysator er nødvendig for alle andre type målinger.

Krevende prosedyrer, tidkrevende målinger og usikkerhet når måleresultater utføres fører til at systemene blir konfigurert ineffektivt og medfører ekstra kostnader. Du kan unngå disse problemene ved å bruke digitale kjølemanifolder fra Testo. Ett servicemanifold registrerer et bredt spekter av parametere: de kan måle trykk og temperatur raskt og enkelt, eller utføre temperaturkompensert tetthetstesting. Data kan lagres og evalueres på PC og måleprotokoll kan printes direkte på stedet. Via Bluetooth kan måledata overføres til en rapportgenerator og dokumentasjonen kan enkelt sendes videre til interne og eksterne kunder. Du blir mer effektiv! De fleste standard kjølemidler lagres i de aktuelle instrumentene. Nye kjølemedier laste ned via programvare eller Testo app. Vi har representert Testo i 20 år hvilket gitt oss meget god kunnskap om instrumentene, som vi utfører service på i tillegg til at vi gir opplæring på hvordan instrumentene brukes mest effektivt.

  Analog servicemanifold Kjøleanalysator Testo 549 Kjøleanalysator Testo 550 Kjøleanalysator Testo 557 Kjøleanalysator Testo 570
Funksjon Analog Testo 549 Testo 550 Testo 557 Testo 570
Integrert temperaturmåling
Nøyaktighet ved trykkmåling > 1% fs 0,5% fs 0,5% fs 0,5% fs 0,5% fs
Trykkmålingområde (HP/LP) Nei ≥ 60 bar ≥ 60 bar ≥ 60 bar ≥ 60 bar
4-Veis kanalsblokk Varierer
Internt dataminne for dokumentasjon
Easy Cool - Programvare
Antall kjølemedier Varierer 60 60 60 40
Oppdatering kjølemedier Via app Via app Software
Auto absolutt trykkmåling
Varmepumpe modus
Temperaturkompensert lekkasjetest
Vakuummåling Indikasjon Indikasjon Nøyaktig Nøyaktig

7 vare(r)

produkter per side

7 vare(r)

produkter per side