Smartfølere

Smartfølere Den nye serien testo Smartprobes har blitt en suksess over hele Europa, også i Norge. Ved utviklingen av denne serien ble det fokusert på at brukeren skulle bli mer effektiv og samtidig erstatte løsninger som i dag fungerer bra, men som ikke ivaretar det behovet brukeren har for kommunikasjon med interne og eksterne kunder. Løsningen ble Smartprobes.

Alle måledata overføres direkte fra føleren via en app til din smarttelefon eller nettbrett. Smarttelefonen blir et avansert måleinstrument og alle data kan legges inn i en rapport, enkelt korrigert og sammen med bilder klart til avlesing på målestedet eller sendes som e-post til interne eller eksterne kunder. Data kan lagres og du blir mer effektiv.

Se video om Testo Smartprobes.

1550,00kr eks. mva
Varenr: 0060 1905
1110,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1405
810,00kr eks. mva
Varenr: 0560 2549 02
1045,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1510
705,00kr eks. mva
Varenr: 0560 2115 02
925,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1805
805,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1905
995,00kr eks. mva
Varenr: 0560 2605 02
3050,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0002 10
925,00kr eks. mva
Varenr: 0560 1410
5045,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0002 41
2415,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0004
9620,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0002 31
270,00kr eks. mva
Varenr: 0516 0270
3625,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003 10
4980,00kr eks. mva
Varenr: 0563 0003_510i_MS