Smartfølere

Den nye serien testo Smartprobes har blitt en suksess over hele Europa, også i Norge. Ved utviklingen av denne serien ble det fokusert på at brukeren skulle bli mer effektiv og samtidig erstatte løsninger som i dag fungerer bra, men som ikke ivaretar det behovet brukeren har for kommunikasjon med interne og eksterne kunder. Løsningen ble Smartprobes.

Alle måledata overføres direkte fra føleren via en app til din smarttelefon eller nettbrett. Smarttelefonen blir et avansert måleinstrument og alle data kan legges inn i en rapport, enkelt korrigert og sammen med bilder klart til avlesing på målestedet eller sendes som e-post til interne eller eksterne kunder. Data kan lagres og du blir mer effektiv.


Filtrer