Eiendom

Arbeidsplassforskriften § 2–14 regulerer klima, ventilasjon, luftkvalitet mv. i arbeidslokaler. Det følger av arbeidsplassforskriften § 2–14 at arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv. får tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet sjenerende lukt og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer. Årsakene til inneklimaproblemer er oftest feil ved bygning, drift/bruk og/eller vedlikehold. Luftforurensning som tobakksrøyk, ozon, svoveldioksid og nitrogenoksider, støv og forurensning fra fuktproblemer øker risikoen for å utvikle allergi. Vi har gode løsninger som dekker temperatur, luftfuktighet, trekk, luftkvalitet, ventilasjon, alle vesentlige faktorer som driftansvarlige og arbeidsgiver skal ha kontroll på.
Kollage av eiendom

Overvåking og kontroll av Eiendom

Krav til dokumenterte resultater på inneklima øker! Vi kan bidra til at dokumentasjon og rapporter, effektivt kommer til intern og ekstern kunde.

Økende energikostnader og høyere standarder øker behovet for å måle og sertifisere bygningens energistandard

Testos VAC Smarte følere hjelper deg med testing og balansering av ventilasjonssystem samtidig som du enkelt kan dokumentere utført testing.


Testo vindmåler/anemometer bidrar effektivt til å teste luftstrømmen og flow

Testo 420 - Justeringen av luftstrøm på større luftinntak og uttak kan være en utfordring. Men det trenger det ikke å være! Testo setter nye standarder med vår nye, testo 420 balometer, inkludert App tilkobling for smartphones / nettbrett.


Saveris 2 Wi-Fi dataloggere

Testo Saveris 2 trådløse dataloggere gir deg full kontroll over temperatur og fuktighet data til enhver tid, uansett hvor du er. Temperatur og fuktighet verdierr blir registrert av trådløse dataloggere og overføres til testo Cloud. Disse målingene verdier blir da lagret sikkert og kan bli evaluert når som helst.


Testo termografi for energi revisjon

Termografi gir en rask og enkel visualisering av energitap samt andre bygnings og HVAC defekter


Fuktighet og IAQ

Identifisere fukt og inneklimaproblemer er avgjørende for å sikre en sunn bygning. Med testo 435 og testo 480 måles de fleste parameter enkelt og effektivt.


Forbrenning Air Zone (CAZ) og CO Safety

Drivstoff-forbrenning  produsere karbonmonoksid (CO). Er ikke dette riktig tunet kan det gi uønsket utslipp som er uønsket av den interne bedriften og omgivelsene.


Luftstrøm og trykktesting

Riktig  oppvarming / nedkjøling sikrer optimal effektivitet og komfort.


51 vare(r)

produkter per side

51 vare(r)

produkter per side