Hvilken temperaturfølere skal jeg velge?

Temperatur er en av de mest målte fysiske parametre. Temperatur kan i prinsippet måles på 2 forskjellige måter, kontaktmåling og berøringsfritt. Ved kontaktmåling plasseres en føler slik at den oppnår samme temperatur om den vi ønsker å måle. Det finnes en rekke følertyper som kan benyttes for å måle temperaturen i et objekt. De har alle forskjellige egenskaper, og vi må første velge det som er best egnet til vår oppgave ut fra en del kriterier.

Mer informasjon om temperaturmåling

De mest vanlige typer temperaturfølere:

Filter

 

Maks °C
Min °C
IP-klasse
3480,00kr eks. mva
Varenr: 0618 7072
3590,00kr eks. mva
Varenr: 0618 0072
6320,00kr eks. mva
Varenr: 0602 0743
1575,00kr eks. mva
Varenr: 0572 2162
3200,00kr eks. mva
Varenr: 8711 0005
750,00kr eks. mva
Varenr: 0600 5893
Varenr: 0572 2164
3790,00kr eks. mva
Varenr: 0572 2165
525,00kr eks. mva
Varenr: 0613 1053
295,00kr eks. mva
Varenr: 757-100
695,00kr eks. mva
Varenr: 0600 5793
1640,00kr eks. mva
Varenr: 0609 5602
2975,00kr eks. mva
Varenr: 0572 2163
1150,00kr eks. mva
Varenr: 0615 1712
1125,00kr eks. mva
Varenr: 0613 1052
1150,00kr eks. mva
Varenr: MSC09K-50
560,00kr eks. mva
Varenr: 0602 5793
1800,00kr eks. mva
Varenr: 0628 0026
21,00kr eks. mva
Varenr: MSA10-KX
12,30kr eks. mva
Varenr: MSA10-TX