Temperaturfølere

Temperaturfølere for forskjellig bruk

 

Type K følere

Håndholdte

Type T følere

Fastmonterte

NTC følere

Tråd/kompensasjonskabel

Pt100 følere

Kompenserte plugger

Pt100 følere

Mineralisolerte temperaturfølerer