Luftkvalitetsmålere

Fordi god luft ikke bare skal finnes i skogen!

Luftkvaliteten har stor innflytelse på menneskers velvære på arbeidsplassen og er en viktig faktor ved lagring og produksjon. I tillegg til dette gir luftkvaliteten informasjon om airconditionanlegget fungerer optimalt med hensyn til energi eller trenger å justeres. Parametere som CO2, relativ fuktighet og lufttemperaturen er nødvendig for å evaluere kvaliteten på inneluften. Karbondioksid konsentrasjonen og inneluftkvaliteten i kontorlandskap, skoler, museer eller andre steder der folk samles påvirker folks trivsel eller mangel på trivsel. Dårlig inneluftkvalitet fører til tretthet, mangel på konsentrasjon og kan til og med føre til sykdommer. CO2-konsentrasjonene bør derfor ikke overstige 1000 ppm som regel. Inneklimaet i norske virksomheter har hvert år skyld i mange fraværsdager blant medarbeiderne. Mange virksomheter har et problem, men vet ikke hvordan de skal løse det. I tillegg har vi mange som ikke vet hva ett ikke-tilfredsstillende inneklima kan forårsake på sikt. Vi kan ha løsninger som avdekker dette, både håndholdte løsninger eller dataloggere som gir deg en nøyaktig indikasjon på status i dine omgivelser.

24824,00kr eks. mva
10815,00kr eks. mva
11000,00kr eks. mva
Nyhet
5260,00kr eks. mva
Nyhet
Nyhet
6240,00kr eks. mva
Nyhet
1295,00kr eks. mva
42500,00kr eks. mva