Testo 400 – Ventilasjonssett 3

  • Smart, intuitiv måleprogram inkludert HVACs gittermetode som følger NS ISO 12599 and ASHRAE 111.
  • Integrert differansetrykksensor
  • Dokumenter måleverdiene på stedet, og send de med e.post, eller for videre analyse ved bruk av testo DataControl PC-software.

Måler, analyserer og dokumenterer alle inneklima- og komfortnivåparametere ved å bruke bare ett instrument – enkelt, praktisk og i samsvar med standardene. Høy-kvalitets måleteknologi, intuitive måleassistenter, allsidige dokumentasjonsalternativer og et omfattende utvalg av inneklimafølere, gjør testo 400 til den perfekte partner for det daglige arbeidet.

Enkelt sett for måling i kanaler.

Se oversikt over alle kompatible følere til Testo 400

29210,00kr eks. mva