Duggpunktsmålere

Ved avkjøling av luft til under duggpunktet vil normalt vanndamp fortettes til små dråper som danner tåke eller tåkedis når de forekommer i større mengde. Når duggpunktet er lavere enn frysepunktet, dannes også iskrystaller.

Duggpunktsmåling og overvåking i trykkluftsystemer er avgjørende. Tørking av granulat i plastteknologi, generering og bruk av ulike tekniske gasser (N2, O2, Ar, H2) og mange flere applikasjoner krever profesjonelt duggpunktsmålerutstyr for perfekt drift. Dokumenterte og pålitelige duggpunktsmålere hjelper kunder over hele verden til å sikre den nødvendige produktkvaliteten i trykklufts- og gassystemer.

Velg mellom spesielt utformede stasjonære og mobile løsninger(håndholdte) for dugpunktsovervåking av kjøling, adsorpsjon eller membrantørkere. Ideelt tilbehør som målekamre, tørre beholdere eller diffusjonsstrammende slanger sikrer den perfekte løsningen for problemfri duggpunktsmåling.

Standard grensesnitt er 4 … 20mA, Modbus RTU eller M-Bus. Duggpunktsensorer muliggjør pålitelig og langsiktig stabil overvåkning av trykkduggpunktet i industrielle applikasjoner fra -80 til +20 ° C duggpunkt. Vi anbefaler den indirekte installasjonen med målekammer. Dette muliggjør enkel montering og demontering av føler uten avbrudd av linjen, en rask responstid og optimal sensorbeskyttelse.

34995,00kr eks. mva
39850,00kr eks. mva
38690,00kr eks. mva
16150,00kr eks. mva
12570,00kr eks. mva

Duggpunktsmålere

CS Service software

6100,00kr eks. mva
31540,00kr eks. mva
33730,00kr eks. mva
16250,00kr eks. mva
19450,00kr eks. mva

Duggpunktsmålere

LD 500 sett Lekkasjedetektor

47500,00kr eks. mva
3140,00kr eks. mva
18070,00kr eks. mva
21690,00kr eks. mva
3060,00kr eks. mva