Forskjellen på termoelementtråd og kompensasjonskabel

Når man måler temperatur med termoelement, er det helt vitalt at de termoelektriske egenskapene er identiske helt fra målespissen (prosesstemperaturen) og til måleinstrumentet.
Den termoelektriske spenningen oppstår ikke selve målespissen, men over de delene av målesløyfen hvor det er en temperaturgradient.

Noen typer termoelementer består av meget dyre materialer f. eks. Pt (platina), Rh (Rhodium) og W (wolfram). Man har derfor funnet frem til andre materialkombinasjoner som over et begrenset temperaturområde (f. eks. -5 til +105°C) har tilsvarende termoelektriske egenskaper som det elementet det skal brukes sammen med. Disse benyttes i kompensasjonskabler

Den spesifiserte temperaturen for kompensasjonskabelen gjelder for kun for temperaturen i begge tilkoblingsendene og hvilken temperatur isolasjonen tåler. Den temperaturen som måles (prosesstemperaturen) er helt uavhengig av dette.

Filter

 

Maks °C
Min °C