Røykgassmålere for røykgassanalyse

Her finner du et bredt og meget kompetent spekter av røykgassanalysator for alle type fyrkjeler og brenseltyper. Internt har vi bred kunnskap innen denne sektoren og ville kunne bidra til at du finner optimal løsning. Snakk med oss og vi veileder deg til rett instrument og tilbehør.

Testo og røykgass – en suksesshistorie i over tre tiår

Siden den første digitale røykgassanalysatorn Testo 31 kom på markedet i 1978, ser vi at myndighetene setter stadig strengere krav til utslipp og energibruk. Det blir stadig strengere lover som krever reduksjon av energiforbruk og utslipp, den tekniske utviklingen, samt bruken av fornybar energi endrer hvordan varme blir tilgjengelig i bygninger. Vi følger denne utviklingen nøye, følger trender og er dermed i stand til å tilby innoative løsninger på et tidlig stadium.

Bare et optimalt innjustert varmesystem omdanner brennstoff effektivt til varme og slipper ut så lite forurensing som mulig. For å sikre dette må systemene regelmessig testes og justeres. Vårt bidrag til dette er førsteklasses måleteknologi gjennom et bredt spekter av avanserte røykgassanalysatorer. De nøyaktige analysatorene og tilbehør sikrer at du alltid jobber et produktet som effektiviserer og bedrer dine måleoppgaver.

Kompetanse innen varmeteknologi

Alle måleinstrumenter gjennomgår kvaliteteskontroll før de forlater produksjonslinjerne. Med tanke på utvikling og testing av røykgassfølere, drifter testo et eget energiverk.

✓ Kvalitet ✓ Innovasjon ✓ Erfaring – Dette gjør testo til nummer én i verden innen varmeteknologi.

Her kan du se videor som viser røykgassmålerne i bruk

13790,00kr eks. mva
Varenr: 0564 3002 71
9630,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3110
7640,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3100
10500,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3223 70
17770,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3220
7250,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3220
16350,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3220 75
11650,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3306
13350,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3307
17150,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3000 71
11250,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3511
15150,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3510
1820,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9741
68200,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3800
2150,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9782
2350,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9781
2150,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9780
3190,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9760
3260,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9761
1350,00kr eks. mva
Varenr: 0554 0307
1370,00kr eks. mva
Varenr: 0600 9787
9550,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3153
1195,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3170
10250,00kr eks. mva
Varenr: 0632 3240
1150,00kr eks. mva
Varenr: 0554 3332
525,00kr eks. mva
Varenr: 0554 1203