Max Sievert har jobbet med røykgass i mange tiår som gjør at vi har bred kunnskap innen feltet. Snakk med oss og vi veileder deg til rett instrument og tilbehør.

Fra 1970- tallet til nå har kravene til utslipp og energibruk blitt strengere og strengere. Vi følger denne utviklingen nøyer og er i stand til å tilby innovative løsninger.

Testo er vår hovedleverandør og de har utviklet røykgassmålere i 40 år. Vi garanterer at alle måleinstrumentene fra Testo gjennomgår kvalitetskontroll før de forlater produksjonen og blir sendt ut til markedet. Dette gjør testo til nummer én i verden innen varmeteknologi.

Med produkter fra Testo sikrer du deg:
✓ Kvalitet ✓ Innovasjon ✓ Erfaring


Arne Petter Holli

Produktspesialist røykgass

Mobil: 482 24 148
E-post: arne.petter.holli@maxsievert.no

  13790,00kr eks. mva
  Varenr: 0564 3002 71
  9630,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3110
  7640,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3100
  10950,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3223 72
  17770,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3220
  7250,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3220
  16350,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3220 75
  11650,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3306
  13350,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3307
  17150,00kr eks. mva
  Varenr: 0563 3000 71
  11250,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3511
  15150,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3510
  1820,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9741
  2150,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9782
  2495,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9783
  2350,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9781
  2150,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9780
  3190,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9760
  3260,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9761
  1350,00kr eks. mva
  Varenr: 0554 0307
  1370,00kr eks. mva
  Varenr: 0600 9787
  9550,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3153
  1195,00kr eks. mva
  Varenr: 0632 3170
  525,00kr eks. mva
  Varenr: 0554 1203