Riken Keiki

Riken Keiki produserer over hundre forskjellige modeller av gassdetektorer og andre måleinstrumenter. Riken Keiki ble grunnlagt i Japan i 1939.

Gassdetektorer for giftige gasser

Spesiell forebygging av gassulykker ved produksjon av halvledere og gasslekkasjedeteksjon i områder som oljeraffinaderier, petrokjemiske og kjemiske anlegg.

Gassdetektorer for å forebygge ulykker som skyldes oksygenmangel

Sikkerhet på områder som kloakkavfall, søppelbehandlingsanlegg og arbeid med brønnhull.

Forebygging av gassulykker under underjordisk arbeid som tunnelarbeid eller gruvedrift. Arbeidssikkerhet innen områder som papirproduksjon, papirmasse og papirfabrikker, oljeraffinaderier og stålverk.

Gassdetektorer for å hindre gasseksplosjoner

Forebygging av eksplosjoner som følge av gassrengjøring i områder som oljeraffinaderier og petrokjemiske og kjemiske anlegg. Forebygging av eksplosjoner ved LNG og LPG gassmottak baser og tankskip.
Forebygging av eksplosjoner av tørkeovner på områder som trykkeri- og båndfabrikker.

Miljøovervåkingsinstrumenter

Miljøovervåkelse i halvlederproduksjonsanlegg og forebygging av dannelse av dioksiner

Avgassmåling

Formaldehydmåling, røyknivåmåling
Monitorering av atmosfærisk forekomst av (SO2, NOX, CO, etc.)

Filter

 

Plassering