Serverrom er avhengig av at temperatur og fuktighet holder seg innenfor definerte områder. I dag brukes klimaanlegg og luftfuktere for å holde miljø balanse. For høy fuktighet ved feil temperatur kan føre til fuktihet som kan skade kretskort, og for lav luftfuktighet gir risiko for statisk elektrisitet.

Saveris 2 er et trådløs loggersystem som sikrer logging av temperatur og fuktighet i serverrom med varslinger når de forhåndsinnstilte alarmpunkter overskrides og alarm sendes via e-post eller SMS.

Cloud baserte Saveris 2 overvåkingssystem gir deg:

  • Individuelt konfigurerbare dataloggere med alarmfunksjon og egendefinert tidslogging
  • Datatilgang på alle plattformer med  nettleser, Windows PC / Server, Mac OS, Linux eller Android
  • Trygghet med automatisert overvåking
  • Automatisert varsling og dokumentasjon
  • Enkel tilgang til autorisert personell
  • Du stiller via programvaretilgang ditt eget behov for maks. / min. eller delay funksjon
 
1600,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0561
1700,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1751
2115,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1752
2600,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1753
3395,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1754
4450,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1764
6130,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1766
3250,00kr eks. mva
Varenr: 0560 4401
8795,00kr eks. mva
Varenr: 0900 4401
13750,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0400
28575,00kr eks. mva
Varenr: 0572 2014_PK