Stroboskop for måling av omdreing, rotasjon og vibrasjon

Stroboskop basert på LED teknologi og egner seg for inspeksjon av objekter som rotere eller vibrerer. Stroboskopen gir deg kalibreringsprotokoll for dokumentasjon. Stroboskopene kan kobles til ekstern føler.

9710,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4770
7890,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4760


Stroboskop