Stroboskop for måling av omdreing, rotasjon og vibrasjon

Stroboskop basert på LED teknologi og egner seg for inspeksjon av objekter som roterer eller vibrerer. Stroboskopen gir deg kalibreringsprotokoll for dokumentasjon. Stroboskopene kan kobles til ekstern føler.

11995,00kr eks. mva
11430,00kr eks. mva