Stroboskop for måling av omdreing, rotasjon og vibrasjon

Stroboskop basert på LED teknologi og egner seg for inspeksjon av objekter som roterer eller vibrerer. Stroboskopen gir deg kalibreringsprotokoll for dokumentasjon. Stroboskopene kan kobles til ekstern føler.

Filter

 

IP-klasse
RPM maks
RPM min
Optisk nøyaktighet
11995,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4770
11430,00kr eks. mva
Varenr: 0563 4760