Norsk havbruk har hatt en utvikling de færreste trodde var mulig. Dette gjelder pelagisk, hvitfisk og oppdrett. Til tross for utfordringer som klimaendringer, global oppvarming og høye middeltemperaturer i sjøen fra Vestlandskysten til langt opp i Helgeland, ser vi en bærekraftig næring med produkter som er mer ettertraktet enn noensinne.

Effektive prosesser har vært avgjørende for veksten

Automatisering, industriell prosessplanlegging sammen med kystnære havområder ga Norge og næringen fortrinn. Nå er vi en volumleverandør og kundene forutsetter at kvaliteten er ivaretatt i alle ledd i prosessen fra båt og merder til fersk / frossen fisk er i butikken. Produksjonen skjer etter nøye spesifikasjon fra matvarekjedene, som er svært krevende kunder. Rett temperatur i hele verdikjeden er en av flere avgjørende element som sikrer kvalitet. Dette kan vi i Max Sievert bidra med. Alt fra stikkprøver til kontinuerlig overvåking av trett temperatur har vi løsninger for.

Temperaturovervåking i hele verdikjeden!

Våre løsninger gir deg og dine kunder trygghet om at dine produkt overvåkes, kontrolleres og dokumenteres jevnlig. Med wifi dataloggersystem testo Saveris 2, overvåker du temperatur sikkert, automatisk og med minimum av innsats.

islagret fisk

Din ufordring: Temperaturkontroll

Overholde definerte temperaturer, både for internt og eksternt bruk Optimal produktkvalitet Sikre og unngå at produkt faller utenfor temperaturkjeden.

Transportfordeler

Din løsning: Saveris 2 dataloggersystem

Loggerne kan plasseres i hele temperaturkjeden Eksterne følere kan koples til loggerne Kontinuerlig tilgang. Du definerer nedre / ovre temperatur grense Alarm hvis definert grense overskrides! Data er tilgjengelig til enhver tid via en nettleser - også på en smarttelefon / tablet Alarm for kritiske verdier.

saveris2

Fordeler

✓ Effektiv og sikker temperaturovervåking
✓ Ingen manuelle avlesninger og dokumentasjon
✓ Alle data kan vises: uansett hvor du er via den webbbaserte kontrollpanelen som virker på telefon, tablet eller vanlig datamaskin.

Logo maritim food

"Vi er fornøyd med produkter og service fra Max Sievert AS. Med Saveris har vi god kontroll på temperaturen i produksjonslokalet og på lageret – alt automatisk. I vår produksjon benytter vi temperaturmålere fra Testo for optimal kvalitet."

Tom Johansen / Maritim Food
1600,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0561
1700,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1751
2115,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1752
2600,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1753
3015,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1754
2770,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1052