Måleinstrumenter for kjøleanlegg, aircondition og varmepumper

Digitale manifolder

Det er mange ulike oppgaver innenfor kjøleteknikk som prosjektering og installasjon, til vedlikehold av kjøle- og AC-anlegg samt varmepumper.

For at et kjølesystem skal funksjonere som planlagt må trykk, temperatur, samt overheting og underkjøling kontrolleres.
Analoge manifolder er ikke tilstrekkelig for å oppnå pålitelig informasjon om systemets sikkerhet og effektivitet ut fra gitte parameterne. Disse måler kun kjølesystemenes høy- og lavtrykk. Et ekstra måleinstrument er nødvendig for en hvilken som helst annen type måling.

I vinterhalvåret vil vi anbefale at du enten tar med instrumentet inn og oppbevarer det i romtemperatur, eller plasserer det på gulvet ved passasjersiden med varme på vei til jobb! 

Tungvinte prosedyrer, tidkrevende målinger og for mye rom for tolkning når du leser av måleresultatene er et vanlig scenario. Dette medfører at systemene blir lite effektive, med økte kostnader for kundene som resultat. Du kan unngå disse problemene ved hjelp av digitale manifolder.

  Filter

    

   Maks °C
   Min °C
   Gass
   Bluetooth
   IP-klasse
   Plassering
   Nyhet
   4870,00kr eks. mva
   Varenr: 0564 5501
   Nyhet
   6450,00kr eks. mva
   Varenr: 0564 5503
   3595,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 3163
   7150,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 3165
   2530,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 0550
   4050,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 1550
   11190,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 5702
   2295,00kr eks. mva
   Varenr: 0560 5522
   Varenr: 0501 5001
   Nyhet
   1850,00kr eks. mva
   Varenr: 0564 2552
   3695,00kr eks. mva
   Varenr: 0563 0002 10


   Instrument måler flere parametere Med ett instrument kan du måle trykk og temperaturverdier raskt og enkelt, eller utføre temperaturkompenserte tetthetstester. Data kan lagres og evalueres på digitalt og måleprotokoller kan skrives ut direkte på stedet. Nesten alle vanlige kjølemedier er lagret i de respektive instrumentene. De siste medlemmet i vår kuldeteknikkfamilie integreres perfekt inn i vårt eksisterende utvalg av produkter. Evaluer kjøleanlegg og varmepumper med optimal effektivitet ved bruk av testo 552 digital vakuummåler. Dette instrumentet kan måle ekstremt lave trykk i vakuumområdet med den høyeste nøyaktighet, noe som gir deg informasjon om avfuktingen. Testo 552 har en helt unik og vedlikeholdsfri absolutt-trykksensor. Måleresultater er alltid pålitelige og sensoren trenger ikke rengjøring.