Måleinstrumenter for kjøleanlegg, aircondition og varmepumper

Komplette løsninger for igangkjøring og vedlikehold av kjøleanlegg og varmepumper

Digitale manifoldere

Det er mange ulike oppgaver innenfor kjøleteknikk som prosjektering og installasjon, til vedlikehold av kjøle- og AC-anlegg samt varmepumper.

For at et kjølesystem skal funksjonere som planlagt må trykk, temperatur, samt overheting og underkjøling kontrolleres.
Analoge manifolder er ikke tilstrekkelig for å oppnå pålitelig informasjon om systemets sikkerhet og effektivitet ut fra gitte parameterne. Disse måler kun kjølesystemenes høy- og lavtrykk. Et ekstra måleinstrument er nødvendig for en hvilken som helst annen type måling.

Tungvinte prosedyrer, tidkrevende målinger og for mye rom for tolkning når du leser av måleresultatene er et vanlig scenario. Dette medfører at systemene blir lite effektive, med økte kostnader for kundene som resultat. Du kan unngå disse problemene ved hjelp av digitale manifolder.

Instrument måler flere parametre

Med ett instrument kan du måle trykk og temperaturverdier raskt og enkelt, eller utføre temperaturkompenserte tetthetstester. Data kan lagres og evalueres på digitalt og måleprotokoller kan skrives ut direkte på stedet. Nesten alle vanlige kjølemedier er lagret i de respektive instrumentene.

De siste medlemmet i vår kuldeteknikkfamilie integreres perfekt inn i vårt eksisterende utvalg av produkter.

Evaluer kjøleanlegg og varmepumper med optimal effektivitet ved bruk av testo 552 digital vakuummåler.

Dette instrumentet kan måle ekstremt lave trykk i vakuumområdet med den høyeste nøyaktighet, noe som gir deg informasjon om avfuktingen. Testo 552 har en helt unik og vedlikeholdsfri absolutt-trykksensor. Måleresultater er alltid pålitelige og sensoren trenger ikke rengjøring.

2530,00kr eks. mva
Varenr: 0560 0550
4050,00kr eks. mva
Varenr: 0563 1550
5675,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3165
3100,00kr eks. mva
Varenr: 0563 3163
9195,00kr eks. mva
Varenr: 0563 5702
1985,00kr eks. mva
Varenr: 0560 5522
New
4160,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5501
New
5550,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5503
New
4920,00kr eks. mva
Varenr: 0564 5502
New
1650,00kr eks. mva
Varenr: 0564 2552
Varenr: 0501 5001