Trykkluftstransmitter

Tryktransmitter – håndtering og bruk Elektriske trykk-transmittere gjør det mulig å måle trykk på kort tid med relativt liten innsats. Transmitteren kan sjekke forskjellige trykktyper. Absolutt trykk, sammen med relativ trykk og differansetrykk kan alle måles. Produktet selv er til stor hjelp hvis du vil måle tettheten, strømningshastigheten eller fyllingsnivået. Disse verdiene er av særlig betydning, spesielt i industrien. Dette er den eneste måten du kan sikre at du er i stand til å arbeide effektivt med de målte verdiene.Hvis du vil kjøpe en trykktransmitter, er det noen punkter som du må huske på: type måling høy presisjon gjennom lavt måleområde Om nødvendig, alarmhåndtering status og analyser kan utføres Vi kan bidra slik at transmitteren får rett konfigurasjon for ditt bruksområde.