Dataloggere for fuktighet

Korrekt kontroll av fuktighet og temperatur er en viktig forutsetning for kvalitetskontrollen av mange produkter; for eksempel innen næringsmidler og farmasøytiske produkter.

En fuktighetslogger oppdager ikke bare fuktighet, men også temperatur. Dataloggere overvåker og dokumenterer omgivelsene automatisk, og bidrar dermed til å verifisere at produktkvaliteten opprettholdes. Direkte brudd på grenseverdier gjør det mulig for deg å reagere hurtig for å utbedre svingninger i temperatur og fuktighet.

Fuktighetsloggere

1295,00kr eks. mva
Varenr: 0572 6560
2070,00kr eks. mva
Varenr: 0572 0566
3395,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1754
5660,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1765
6130,00kr eks. mva
Varenr: 0572 1766