Luftfuktighetsmålere

Luftfuktigheten spiller en viktig rolle i å overvåke produksjon, lagring og transport og inneklima eller i VAC-systemer. Fuktighet i byggematerialer og tømmer er også en viktig del av det daglige arbeidet i en rekke sektorer.

Våre luftfuktighetsmålere dekker de fleste fagområder.

Hvis du er usikker er det bare å ta kontakt så skal vi veilede deg til rett instrument!