testo 400 ventilasjonssett 1 med heterådsføler, vingehjul (ø100mm) og høypresisjons fukt/temp føler

38500,00kr eks. mva

  • Standard-kompatibel fastsettelse av luftmengde ved kanalutløp ved bruk av gittermetoden ved ISO 12599 and ASHRAE 111
  • Fastsettelse av luftmengde ved kanalutløp ved å måle referansetrykk og ved å legge inn produsentens K-faktor
  • Smarte, intuitive måleprogram, fullfør din måling med full dokumentasjon på stedet i kundens lokaler eller utfør ytterligere analyse ved hjelp av testo DataControl, programvare for datahåndtering og analyse
  • I settet: testo 400 ventilasjon og inneklimainstrument, hetetrådsføler (med Bluetooth® håndtak og teleskop), vingehjulshode (Ø 100 mm), høy-presisjons fukt/temperaturfølerhode, 90° vinkel, koffert

Se oversikt over alle kompatible følere til Testo 400