Instrumenter (Partikkelanalysator) for måling og karakterisering av partikkelstørrelse og form.