Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter for å bidra til at våre kunder i industien kan løse noen av sine viktige miljø- og prosessledd samt bidrar til å avhjelpe problemer som øker effektivisering. Energi og verksteds industrien står overfor stadig skiftende miljømessige og regulatoriske utfordringer, behovet for å forbedre økonomiske resultater og kundetilfredshet er kritisk.

Vi leverer ledende måleteknologi, for:

Røykgass analysatorer bidrar til å overholde nasjonale og interne miljøbestemmelser. Vi har kunnskap og et bredt sortiment av forbrennings analysatorer for prosess og forbrennings optimalisering.

Termografi for forebyggende vedlikehold

Elektrisk og industrielle maskiner er optimalisert og fin tunet. Våre avanserte Termografikameraer bidrar til redusert nedetid og vedlikeholdskostnader minimeres eller unngås helt.

Industribedrifter er under permanent press for å sikre at alle prosesser fungerer problemfritt. Vi kan levere måleløsninger som bidrar til å gi deg eksakte resultat effektivt og dermed redusere kostnadene - f.eks forebyggende vedlikehold med termokameraer, overvåking av inneklima med data logger systemer og reguleringsteknikk med transmittere. I tillegg til dette, kan vi levere bærbare måleinstrumenter som kan brukes til å overvåke og fintune utslipp fra små brennere i borettslag til store industri brennere.

  Filter

    

   Maks °C
   Min °C
   IP-klasse