Kalibrering prisliste

Service/Reparasjoner

Type     

Navn

Hva              

Beskrivning

Pris

 

Alle        

Service

Startkostnad instrument

1 stk/instrument

615

 

Alle        

Reparasjon

Startkostnad instrument

1 stk/instrument

615-825 avhengig av reparasjonsomfang.

Kostnad utstyr tilkommer 

 

 

Temperatur

Type

Navn

Beskrivning

Etablering kostnad

Pris/punkt

Total kostnad

Akkredidert

Standard 3 punkter

(-18, +4, +60)°C

787

320

1745

Akkredidert

Frie punkter

(-20 til +90)°C

787

375

 

Akkredidert

Frie punkter

Område utenfor (-20 og +90)°C

787

550

 

Sporbar

Standard 3 punkter

(-18, +4, +60)°C

440

220

1100

Sporbar

Frie punkter

(-20 til +90)°C

550

275

 

Sporbar

Frie punkter

Område utenfor (-20 og +90)°C

550

440

 

 

Fukt

Type     

Navn

Beskrivning              

Etablering kostnad

Pris/punkt

Total kostnad

Sporbar

Standard 3 punkter

(11, 50, 70)%rH

440

220

1100

Sporbar

Frie punkter

(11-90)%rH

440

220

 

 

Trykk

Type

Navn  

Beskrivning              

Etablering kostnad

Pris/punkt

Total kostnad

Sporbar

Standard 5 punkter

(0-50 Bar)

715

70

1175

Sporbar

Frie punkter

 

500

300

 

Service

Service

(oppdatere programvare,
rengjøre instrument,
justere trykk etc.)

615

 

 

Reparasjon

Reparasjon

(bytte deler,
lekkasjetest etc.)

825

 

 

Flow/Lufthastighet

Type     

Navn

Beskrivning              

Etablering kostnad

Pris/punkt

Total kostnad

Sporbar

Standard 6 punkter

(0; 5; 2; 5; 10; 15 m/s)

440

242

1650

Sporbar

Frie punkter

(0-20 m/s)

 

330