Pt100 Element / Temperaturfølere

Et Pt100 elementet kjennetegnes av at de er stabile og ofte mere nøyaktige. Vi leverer flere løsninger på dette.
Betegnelsen Pt-100 referer til en detektor som er laget av platina (kjemisk tegn Pt), og tallet er den elektriske mostanden i Ohm(Ω) ved 0°C.

PT 100 er en føler som har en liten motstand plassert i følerspissen, som målesensor. PT er det kjemiske begrepet for Platinum (platina). Dette er en spesiell Platinum motstand som viser seg å ha en motstandsverdi på 100 Ohm ved 0 ° C. Motstanden stiger da eller faller med 1,38 ohm pr. ° C (ved DIN standard), avhengig av om temperaturen stiger eller faller i forhold til 0 ° C. dvs. ved 100 ° C måles en verdi på 138 ohm. PT100 har en meget fin linearitetskurve i forhold til temperaturen, i et stort temperaturområde, PT-100 sensorer er mye brukt i industrien, og særlig nyttige ved fremstilling av følere for temperaturmåling. PT-100-elementet er spesifisert til temperaturområdet fra -200 ° C til + 850 ° C.

2580,00kr eks. mva
Varenr: 0618 0072
5695,00kr eks. mva
Varenr: 0440 0073
5010,00kr eks. mva
Varenr: 0618 0071
3035,00kr eks. mva
Varenr: 0628 2232
1160,00kr eks. mva
Varenr: 0572 7001
1840,00kr eks. mva
Varenr: 0628 1932
870,00kr eks. mva
Varenr: TOPGN-11-160-9-G1/2"-A-3
870,00kr eks. mva
Varenr: TOPGN-11-250-9-G1/2"-A-3
375,00kr eks. mva
Varenr: TOP-172-PT100-A
1215,00kr eks. mva
Varenr: 0609 1773
4690,00kr eks. mva
Varenr: 0628 0015
6805,00kr eks. mva
Varenr: 0614 0240
4950,00kr eks. mva
Varenr: 0614 0235
1295,00kr eks. mva
Varenr: 0609 7072
1350,00kr eks. mva
Varenr: 0609 1973
1550,00kr eks. mva
Varenr: 0609 2272
Varenr: Semistandarder Pt100