Pt100 Element / Temperaturfølere

Et Pt100 elementet kjennetegnes av at de er stabile og ofte mere nøyaktige. Vi leverer flere løsninger på dette.
Betegnelsen Pt-100 referer til en detektor som er laget av platina (kjemisk tegn Pt), og tallet er den elektriske mostanden i Ohm(Ω) ved 0°C.

PT 100 er en føler som har en liten motstand plassert i sondespissen, som målesensor. PT er det kjemiske begrepet for Platinum (platina). Dette er en spesiell Platinum motstand som viser seg å ha en motstandsverdi på 100 Ohm ved 0 ° C. Motstanden stiger da eller faller med 1,38 ohm pr. ° C (ved DIN standard), avhengig av om temperaturen stiger eller faller i forhold til 0 ° C. dvs. ved 100 ° C måles en verdi på 138 ohm. PT100 har en meget fin linearitetskurve i forhold til temperaturen, i et stort temperaturområde, PT-100 sensorer er mye brukt i industrien, og særlig nyttige ved fremstilling av målesonder for temperaturmåling. PT-100-elementet er spesifisert til temperaturområdet fra -200 ° C til + 850 ° C.
Filtrer