Pt100 Element / Temperaturfølere

Et Pt100 elementet kjennetegnes av at de er stabile og ofte mere nøyaktige. Vi leverer flere løsninger på dette.
Betegnelsen Pt-100 referer til en detektor som er laget av platina (kjemisk tegn Pt), og tallet er den elektriske mostanden i Ohm(Ω) ved 0°C.

PT 100 er en føler som har en liten motstand plassert i følerspissen, som målesensor. PT er det kjemiske begrepet for Platinum (platina). Dette er en spesiell Platinum motstand som viser seg å ha en motstandsverdi på 100 Ohm ved 0 ° C. Motstanden stiger da eller faller med 1,38 ohm pr. ° C (ved DIN standard), avhengig av om temperaturen stiger eller faller i forhold til 0 ° C. dvs. ved 100 ° C måles en verdi på 138 ohm. PT100 har en meget fin linearitetskurve i forhold til temperaturen, i et stort temperaturområde, PT-100 sensorer er mye brukt i industrien, og særlig nyttige ved fremstilling av følere for temperaturmåling. PT-100-elementet er spesifisert til temperaturområdet fra -200 ° C til + 850 ° C.

3590,00kr eks. mva
3790,00kr eks. mva
2975,00kr eks. mva
7150,00kr eks. mva
3035,00kr eks. mva
1585,00kr eks. mva
1840,00kr eks. mva
1050,00kr eks. mva
1150,00kr eks. mva
775,00kr eks. mva
1410,00kr eks. mva
4690,00kr eks. mva
6805,00kr eks. mva
6450,00kr eks. mva
1575,00kr eks. mva
1790,00kr eks. mva
1975,00kr eks. mva