Mapping av lager og lokaler

Vi gjør en kartlegging av temperaturer i ditt lager eller lokaler. Dette gjøres når lokalene er nye og tomme eller når det ikke er prosess i anlegget.

“Mapping” må gjøres for å bestemme temperaturnivåene rommet har innen definerte verdier. Måten vi kartlegger dette på er å sette opp trådløse følere over hele lokalet i ulike høyder og på strategiske punkter. Vi vil også bruke varmekameraer for å identifisere kritiske punkter. Disse måleverdiene sendes til oss i Max Sievert over en periode. Fra disse verdiene vil vi lage rapport som gir en anbefaling på lokalisering av dataloggerutstyr for ivaretagelse av definerte temperaturer.

Bedrifter som må oppfylle visse krav fra myndighetene eller kunder vil ha behov for en “mapping.” Dette gjelder blant annet apotek, logistikkbedrifter eller legemiddelfirmaer.

Pris

Ta kontakt med oss for pris og hvordan vi kan hjelpe deg.

Spørsmål om mapping?